Idan Artikel 01.06.2006

Strukturændringer i DHF

Eliteklubberne skal have mere indflydelse, og organisationen skal matche de professionaliserede forhold i dansk elitehåndbold. Meget tyder på, at der er strukturændringer på vej i Dansk Håndbold Forbund

Der er forandringer på vej i danske elitehåndbold. Længere tids kritik af håndboldforbundet har nu resulteret i et konkret forslag til strukturændringer, der forventes vedtaget på DHFs repræsentantskabsmøde d. 10. juni.

Forslaget, der indeholder en række konkrete punkter, lægger op til markant mere indflydelse fra eliteklubberne samt en opsplitning af DHF. Dele af organisationen skal herefter tage sig af elitedelen og resten koncentrere sig om bredden.

Samtidig skal eliteklubberne ifølge forslaget have mere direkte indflydelse på tilrettelæggelse af turneringsafviklingen, håndhævelse af DHFs reglement samt medvirke til at sikre, at klubberne lever op til god forretningsskik.

Kritik af tv-aftale

Baggrunden for fremsættelse af forslaget er blandt andet kritikken af den nyligt indgåede tv-aftale, der ifølge fremtrædende håndboldledere har solgt håndboldens tv-rettigheder for billigt til TV 2.

Den verserende sag om Anja Andersens disciplinærstraf samt hendes planer om at starte en internationalt baseret håndboldliga ved siden af det eksisterende system har formentlig også virket ind på reformivrigheden.

Før repræsentantskabsmødet har den nuværende formand for DHF, Søren Høg Thomsen, desuden meddelt, at han ikke ønsker at genopstille.