Idan Artikel 17.11.2017

Sydgrønland vil løfte idrætten

Idan følger i de kommende dage sammen med Lokale og Anlægsfonden og Grønlands Idrætsforbund op på analysearbejdet om grønlandsk idræt på en udviklingskonference i Sydgrønland.

Skrevet af: Peter Forsberg
Nøgleord: Norden

Idans omfattende analysearbejde om idrætten i Grønland i 2015 og Grønlands Idrætsforbunds (GIF) efterfølgende iværksættelse af en ambitiøs strategi med titlen ’Idræt for alle’ følges i disse måneder op med regionale udviklingskonferencer.

I weekenden d. 18.-21. november holder GIF og Elite Sport Greenland seminar om fremtidens idrætsfaciliteter i Grønland i Qaqortoq i det sydlige Grønland. Fra Danmark deltager Idan og Lokale og Anlægsfonden i seminaret. Seminaret samler idrætsforbund, idrætsforeninger, selvstyre, kommune og erhvervsliv og har til formål at diskutere fremtidens idrætsliv og idrætsfaciliteter i Kommune Kujalleq. Kommunen er den sydligste i Grønland og dækker et areal på 53.000 kvadratkilometer og har ca. 7.000 indbyggere.

Seminaret er det andet af fem planlagte seminarer i de, fra 2018, fem grønlandske kommuner. Seminarrækken følger op på den hidtil største grønlandske idrætskonference, hvor repræsentanter for hele det grønlandske idrætsliv, kommunerne og andre aktører på idrætsområdet i august 2016 på konferencen ’Fremtidens idræt i Grønland’, diskuterede grønlandsk idræts særlige udfordringer og potentialer.

Seminaret i Qaqortoq har til formål at udvikle det lokale idrætsliv i de enkelte byer og bygder med særlig fokus på at udvikle idrætsfaciliteter og forbedre rammerne om det lokale idrætsliv. Det grønlandske klima gør indendørs idrætsfaciliteter til et særligt væsentligt indsatsområde, og fokus er blandt andet på, hvordan aktører kan samarbejde om at udvikle og bruge faciliteter bedst muligt.

I dagene op til seminaret afholdes kurser og foreningsaktiviteter, som skal bane vej for nye samarbejder og mere målrettede projekter. Blandt andet afholdes trænerkurser og introduktion til badminton, orienteringsløb og håndbold.

Idrættens Analyseinstitut deltager sammen med Lokale og Anlægsfonden i seminaret med oplæg, ligesom det var tilfældet på idrætskonferencen i Nuuk og det første seminar tidligere i år i Sisimiut i Qeqqata Kommune.

Læs mere

 
 
Læs Idans analyse 'Idræt i Grønland'