Idan Udgivelse, november 2015

Idræt i Grønland

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idrætten i Grønland. Herunder er gennemført en idrætsvaneundersøgelse blandt, børn, unge og voksne i Grønland, og der er foretaget en kortlægning af idrætsfaciliteter i Grønland. Rapporten giver en status på idrætten i Grønland, men kigger også på udviklingsperspektiver på idrætsområdet.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Grønlands Idræts-Forbund
Antal sider: 125
ISBN: 978-87-93375-21-5, 978-87-93375-22-2 (elektronisk)

Find andre af Idans undersøgelser fra Grønland

Person står på ski, Grønland. Foto: Grønlands Idræts-forbund
Idan Udgivelse november 2015
Idræt i Grønland. Kort fortalt
Aktive børn på Grøndland. Foto: Emil Stach/GIF
Idan Udgivelse maj 2020
Grønlandsk idræt i bevægelse: Analyse af de grønlandske idrætsvaner 2019
Tilskuere. Foto: Grønlands Idrætsforbund
Idan Udgivelse december 2018
Idrættens økonomi i Grønland: Et overblik over status og udvikling i de økonomiske midler på idrætsområdet
Aktive børn på Grøndland. Foto: Emil Stach/Gif
Idan Udgivelse maj 2020
Kalaallit timersorneranni ingerlaarneq: Kalaallit timersornermi ileqquannik misissueqqissaarneq 2019

Læs mere om idræt og fritid i Norden

Grønlandske børn løber med hinanden i hænderne
Idan Tema

Idræt og fritid i Norden