Idan Udgivelse, november 2015

Idræt i Grønland

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af idrætten i Grønland. Herunder er gennemført en idrætsvaneundersøgelse blandt, børn, unge og voksne i Grønland, og der er foretaget en kortlægning af idrætsfaciliteter i Grønland. Rapporten giver en status på idrætten i Grønland, men kigger også på udviklingsperspektiver på idrætsområdet.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Grønlands Idræts-Forbund
Antal sider: 125
ISBN: 978-87-93375-21-5, 978-87-93375-22-2 (elektronisk)