Idan Artikel 28.05.2009

Underskud i dansk elitehåndbold

Dansk elitehåndbold er i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Trods endnu et år med stigende indtægter hænger driften i mange klubber ikke sammen.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm

De danske håndboldligaklubber sætter en sørgelig rekord i 2008. Klubberne lander på det højeste gennemsnitlige underskud, siden professionaliseringen af klubhåndbolden tog fart i slutningen af halvfemserne (se figuren nederst på siden). Ganske vist er den gennemsnitlige omsætning pr. ligaklub steget fra 14,2 mio. kr. i 2006-2007 til 16,5 mio. kr. i 2007-2008, men klubberne bruger samtidig flere penge og lidt til, end de får ind. Som figuren viser, knækker kurven for klubbernes driftsresultat betydeligt i 2007-2008, hvor resultatet lyder på næsten 1,9 mio. kr. i gennemsnitligt underskud. 12 ud af i alt 22 klubber i herre- og dameligaen kommer ud med underskud. Især Ikast-Bording bidrager til det dårligere gennemsnitlige resultat i klubberne med et rekordhøjt minus på 24 mio. kr., der opstod som følge af et mislykket ejendomseventyr og senere betød, at selskabet solgte håndboldholdet fra til FC Midtjylland. Men også Aalborg DH, AaB Håndbold, SK Aarhus og Fredericia kommer ud med betydelige millionunderskud efter skat på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,2 mio. kr., 3,2 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

Ajax som de uheldige helte

Ajax Heroes er umiddelbart blandt de glædelige overraskelser økonomisk set. 

Siden 2000 har klubben haft underskud på driften og en yderst anstrengt økonomi. Kun aftaler med kreditorer og tilførsel af ansvarlig lånekapital har holdt den københavnske klub oven vande. Men med et overskud på 680.000 kr. efter skat er der sat tæring efter næring i 2007-2008-perioden. Taget i betragtning, at dette sker ud af en beskeden omsætning på 4,6 mio. kr. er det ikke noget dårligt resultat. Den gunstige udvikling rykker dog ikke ved, at københavnerne har fået tilført ansvarlig lånekapital for at leve på til DHF’s kontraktreglement. Klubben slås stadig med negativ egenkapital, og senest har heltene fra Vesterbro accepteret en lønnedgang på 50 procent for at hindre økonomisk kollaps. Desuden er klubbens degradering til 1. division en realitet.

Også problemer i storklubberne

Selv en ellers veldrevet og etableret ligaklub som GOG har måttet forhandle lønnedgang med sine spillere og lægger an til at frasælge dameholdet. 

Viborg har omvendt prioriteret dameholdet og neddroslet de sportslige ambitioner for herrerne, efter at en fusion mellem herreholdet og Team Tvis Holstebro gik i vasken. Noget tyder på, at det bliver mere og mere vanskeligt for håndboldselskaberne at drive både et dame- og et herrehold på liganiveau herhjemme. Hertil kommer, at Horsens HK, Fredericia, Frederikshavn Fox Team Nord, Nordsjælland Håndbold, Team Tvis Holstebro og Aalborg DH alle har fået tilført ansvarlig lånekapital for at kunne leve op til DHF’s strammede økonomiske krav til kontraktklubberne. Det samme gælder i SK Aarhus, der kun på grund af en tilførsel af aktiekapitel på 1,5 mio. kr., ansvarlig lånekapital for 2,5 mio. kr. samt en forventning om yderligere tilførsel af 2 mio. kr. i aktiekapital lever op til DHF’s kontraktreglement. Den anden Århusklub, Århus GF, der satser på herresiden, har fået tilført midler via et lån på 500.000 kr. Dertil kommer et underskud på knapt 600.000 kr.

Fremtidige initiativer?

Det generelle indtryk af den danske håndboldøkonomi er altså, at klubberne fortsat ikke imødekommer tidligere tiders opfordringer om at sikre sig mod økonomisk dårligere tider, selv om en del af underskuddet kan tilskrives tab uden for den egentlige håndboldforretning. 

I lyset af den globale finanskrise må klubberne nu se frem til en del år med smalhals, hvis det ikke skal ende med deciderede konkurser. Frem mod genforhandlingen af den nu gældende tv-aftale, der udløber i 2011, kan der ligge en opgave i at rydde op blandt de klubber, der længe har kørt skidt, hvis man vil overbevise tv-kanalerne om, at prisen for rettighederne skal være højere end tidligere.Desuden forstærker årets dårlige resultat diskussionen om, hvorvidt reguleringen af dansk håndboldøkonomi er stram nok. I februar 2009 nedsatte udvalget for professionel håndbold under DHF en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på, hvad der kan gøres for at styrke klubbernes økonomiske situation. Det bliver interessant at se, hvilke initiativer der følger af dette arbejde.

Udviklingen i dansk håndboldøkonomi (mio. kr.)Håndboldligaklubbernes gennemsnitlige omsætning og resultat efter skat. Trods stærkt stigende indtægter gennem årene er klubbernes økonomi fortsat meget usikker.