Idan Artikel 10.03.2022

Unge skal hjælpe andre børn og unge ind i aktive fællesskaber på Mors

På Limfjordsøen Mors skal unge uddannes til at være bevægelsesvenner for børn og unge, der er mindre aktive, og gøre det nemmere for dem at deltage i sociale og aktive fællesskaber i fritiden. Det er formålet med projektet ’Jeg til Os’, som Frivilligcenter Mors laver i samarbejde med DGI og Morsø Kommune, og som Idan skal evaluere.

Skrevet af: Lucas Sigaard Balleby

Der er snart hjælp at hente, hvis du er en ung morsingbo og har svært ved at finde både glæde og motivation ved bevægelse. Hjælpen er imødekommende, forstående og tilmed så håndgribelig, at du kan tage den i hånden.

Frivilligcenter Mors, Morsø Kommune og DGI Nordjylland er nemlig gået sammen om projektet ’Jeg til Os’, som har til formål at hjælpe børn og unge ud i fællesskaber med fokus på bevægelse. For at nå i mål vil parterne blandt andet uddanne unge mennesker i alderen 15-24 år, så de kan ledsage, støtte og motivere andre børn og unge på deres vej ind i foreningslivet.

Mange problemstillinger kogt ned til en enkelt indsats

Indsatsen kommer i kølvandet af, at alle tre parter i projektet mødte modstand i deres omgang med børn og unge, som af den ene eller den anden grund har det svært med bevægelse og står uden for de organiserede og aktive fritidstilbud.

Ifølge leder hos Frivilligcenter Mors, Lise Kragh Møller, er der mange årsager til, at nogle af øens yngste indbyggere står i den situation. Det kan blandt andet dreje sig om motorik og udsathed, eller det kan være resultatet af at vokse op i en familie, som har prioriteret for eksempel teaterture frem for at tage del i en forening.

Problemet drejer sig særligt om børn og unge i alderen 3-14 år, som også foreningerne havde svært ved at tage hånd om. I 2021 tog Frivilligcenter Mors teten for at komme problemet til livs og fik ideen om at uddanne bevægelsesvenner.

Udfordringen med målgruppen nagede tidligere projektleder Lisbeth Heide Sørensen, som fik idéen med at række ud til unge på blandt andet Ungdomsskolen Mors og den Forberedende Grunduddannelse på Mors (FGU Nordvest). Marie Louise Andersen blev derefter projektleder på den samlede løsning, som nu kommer både de unge og eleverne til gode.

”FGU havde nogle unge, som egentlig gerne ville være en del af foreningslivet, men de havde ikke selv nogle erfaringer derfra - og nogle var i øvrigt også bevægelsesuvante. Derfor ville FGU gerne arbejde på at give eleverne noget mere bevægelse. Forhåbentlig giver det en gruppe af FGU-elever, som bliver så glade for bevægelse og foreningslivet, at de gerne vil hjælpe nogle andre ind også,” fortæller Lise Kragh Møller.

Hun påpeger, at bevægelsesvenner også kan være personer, som dyrker rigtig meget sport eller bevægelse.

Bevægelsesven på skoleskemaet

På Ungdomsskolen Mors og FGU Nordvest kan de interesserede unge følge et forløb, som giver dem de rette kompetencer til at varetage rollen som bevægelsesven. Forløbet udspringer af DGI’s træneruddannelse Unge i Front, som handler om at klæde nogle unge mennesker på til at komme ud i foreningerne eller at være unge ledere.

”Vi kan trække noget ud fra vores materiale, så de unge bliver mere robuste i forhold til at kunne være bevægelsesvenner og samtidig få en forståelse på flere planer. Hvad er foreningsliv? Hvordan arbejder man med bevægelsesglæde? Hvordan skaber man et godt fællesskab? Hvordan tager man godt imod nye børn og skaber en relation?” fortæller Mads Pedersen, som er konsulent for børns bevægelsesglæde og unges fællesskaber hos DGI Nordjylland.

DGI introducerer materialet til lærerne på henholdsvis FGU og Ungdomsskolen Mors, så eleverne modtager uddannelsen af deres sædvanlige undervisere. Forløbene på de to institutioner kommer til at variere en smule, da parterne i projektet gerne vil undersøge, hvad der virker for hvem og i hvilken kontekst. Ens for uddannelserne til bevægelsesven er, at de som udgangspunkt varer 12-15 timer, hvor noget af tiden foregår ude i selve foreningerne.

Derudover vil DGI og Frivilligcenter Mors også stå for nogle workshops, hvor de lokale foreninger og andre interessenter kan få redskaber og kompetencer, som skal gøre dem klar til at rumme den centrale målgruppe i projektet og inkludere bevægelsesvenner i deres daglige arbejde.

Evaluering og en løsning på udfordringen med transport

Det store projekt er så småt rullet ud på Mors, og de første lærere er allerede sat ind i materialet til uddannelsen. Sideløbende med projektet er Idrættens Analyseinstitut (Idan) i gang med at evaluere indsatsen, og Frivilligcenter Mors ser stor værdi og vigtighed i at holde øje med projektets udvikling og output, som er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond med 2,6 millioner kroner.

”Man skylder at sige, hvad der egentlig kommer til at virke i projektet, når man arbejder sammen med så stor en fond som A.P. Møller og generelt har at gøre med så mange midler. Hvis vi bare laver indsatsen og glemmer at forholde os til, hvad der virker, risikerer vi, at der er mange spildte midler. Og det synes jeg ikke, at man kan tillade sig. Samtidig er det selvfølgelig interessant for os at finde ud af, hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at projektet lykkes,” fortæller Lise Kragh Møller.

En af forudsætningerne for succes har Frivilligcenter Mors allerede udpeget, og det er en velkendt udfordring på den tyndt befolkede ø i Limfjorden.

”Folk bor langt ude, og der er virkelig ikke ret mange offentlige transportmuligheder. For en familie med to eller tre børn, som skal i hver sin retning, er det simpelthen umuligt at få løst. Derfor har vi lavet en tænketank, hvor vi har håndplukket 40 personer, som skal være med til at løse udfordringen,” fortæller Lise Kragh Møller.

Hun forventer, at de er kommet frem til en løsning på problemet med transport inden projektets udløbsdato i 2023.

Læs mere om evalueringen

Fodboldtræner og børn
Idan

Evaluering af projektet ’Jeg til Os’

Læs lignende nyheder

Træner giver håndboldspiller en high-five
Idan Artikel 14.12.2023
Idan undersøger unges deltagelse og involvering i foreningsidrætten
Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser
Fodboldtræner
Idan Artikel 28.04.2023
Frivillige i mindre fodboldklubber er mest tilfredse, viser en rapport fra DBU
Kvinder i fitness
Idan Kommentar 01.02.2023
Indtænk idræt i sundhedspolitik, forsøg jer med frikommuner og brug coronaens drivkraft
Idan Forum netværksmøde
Idan Artikel 18.11.2022
Frivillighed: Ledelsen skal lede og lave langsigtede løsninger frem for brandslukning
Kvinde taler i telefon
Vifo Idan Artikel 30.09.2022
Mange frivillige overvejer at stoppe på grund af bureaukratiske byrder
Sammenhængskraft
Idan Artikel 23.09.2022
Idan skal udvikle redskab til at måle sammenhængskraft i foreninger
Frivillige deler vand ud
Idan Artikel 03.06.2021
Idrætslivet beskæftiger 30 pct. af de frivillige i Danmark