Idan

Idan evaluerer nye spilformer for Dansk Håndbold Forbund

I sommeren 2019 indførte Dansk Håndbold Forbund en række ændringer i børne- og ungdomsrækkerne for at gøre spiloplevelsen bedre og mindske frafaldet af spillere. Idrættens Analyseinstitut evaluerer løbende tiltagene for at undersøge, om ændringerne lever op til forventningerne.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har fra 2019 arbejdet med indsatsen ’Nye Spilformer’, som består af en række ændringer i børne- og ungdomshåndbold, der skal tilbyde spilformater og træning, som passer til spillernes alder. Det skal gøre spiloplevelsen bedre og gøre det lettere for dem at udvikle sig som håndboldspillere og opnå deres potentiale.

Desuden har DHF en ambition om at forbedre spillernes tekniske kompetencer, ligesom forbundet har fokus på at bremse frafald af spillere i ungdomsårene. Det skal blandt andet ske ved at øge spillernes motivation for at fortsætte med håndbold i aldersspændet fra 13 til 19 år og i næste fase helt ind i seniorrækkerne. 

Ændringerne er:

 • Indførsel af ulige frem for lige årgange, hvilket bliver til U9, U11, U13, U15, U17 og U19
 • Indførsel af en ekstra ungdomsrække – U19
 • Indførsel af enkeltårgange frem for dobbeltårgange til og med U9
 • Ændret spilleform, så U9 og U11 spiller på kortbane (U11 fra sæson 2021/2022)
 • Ændrede boldstørrelser
 • Ændrede regler om målvogter, igangsættelse af spil og antal spillere på holdkortet
 • Afskaffelse af DM på U15 årgange.

Sådan laver Idan den løbende evaluering

Evalueringen skal undersøge, hvorvidt ændringerne skaber øget kvalitet og motivation i både træningen og under kampe på en måde, som leder til, at DHF bliver bedre til at fastholde spillere på børne- og ungdomsårgangene. Samtidig skal den løbende evaluering sikre, at DHF kan justere eventuelle utilsigtede eller uhensigtsmæssige ændringer, så ‘Nye Spilformer’ fungerer som planlagt i hele landet i starten af 2023.

Helt konkret vil evalueringen bestå af et mixed method design med flere forskellige elementer, herunder:

 • Monitorering af antal håndboldspillere på de enkelte årgange frem mod 2023.
 • Spørgeskemaundersøgelser blandt både spillere og trænere for at høre deres holdninger til indsatsen.
 • Interviews med trænere for at få dybdegående indsigt i deres oplevelser af udfordringer og fordele ved de forskellige ændringer i ’Nye Spilformer’.
 • Observation og videoanalyse af U11-kampe for at vurdere kvalitet og forskelle ved at spille på stor bane og kortbane.

I løbet af 2022 kommer der en midtvejsevaluering, og Idan forventer at have den samlede slutevaluering klar i foråret 2023.

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner

Læs mere om projektet

Piger spiller håndbold
Idan Artikel 03.02.2022

Idan evaluerer, om nye måder at spille håndbold på er sjovere for børn og unge