Idan

Idan undersøger idrætten i Fredericia Kommune

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har indgået en aftale med Fredericia Idrætsråd og Fredericia Kommune om at undersøge borgernes idræts- og motionsvaner og foreningslivets vilkår.

Undersøgelsen er afsluttet.

Idan har gennem en årrække lavet undersøgelser i landets kommuner med fokus på blandt andet idrætsvaner og foreningsliv, og i foråret zoomer vi ind på idrætten i Fredericia Kommune. Undersøgelsen vil blandt andet kigge på aktivitetsniveauet blandt borgerne i Fredericia, i hvilke arenaer de dyrker deres idræt, og hvordan de bruger kommunens faciliteter med særligt fokus på børn og unge under 25 år. Derudover vil undersøgelsen kigge nærmere på eventuelle barrierer, der eksisterer i forhold til at dyrke motion og idræt.

Idan vil desuden lave en kortlægning af kommunens idrætsfaciliteter og kigge nærmere på facilitetsdækningen i kommunen. Delundersøgelsernes resultater vil blive sammenlignet med tilsvarende analyser i andre kommuner.

Undersøgelsen vil også bestå af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens foreninger, som skal besvare en række spørgsmål om deres organisering, vilkår, behov og udfordringer.

Analysen har til formål at give et overblik over idrættens konkrete tilstand i Fredericia og samtidig indgå som grundlag for det videre arbejde med idrætten i kommunen. 

Chefanalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Download rapporten

Kvinder skyggebokser. Foto: Rasmus Kurtzmann
Idan Udgivelse oktober 2021
Idrætten i Fredericia Kommune