Idan Udgivelse, oktober 2021

Idrætten i Fredericia Kommune

Rapporten undersøger idræts- og foreningslivet i Fredericia Kommune. Undersøgelsen bygger på en undersøgelse af motionsvaner blandt borgere i Fredericia Kommune samt en undersøgelse af idrætsforeningernes status og trivsel i kommunen. Undersøgelsen har desuden haft særligt fokus på at afdække potentialer for foreningsudvikling, idrættens organisering samt samspillet mellem aktører på idrætsområdet.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Fredericia Idrætsråd
Antal sider: 102
ISBN: 978-87-93784-59-8 (pdf)