Idan

Idan kortlægger projektet 'Let's Go!' i Fredericia Kommune

I samarbejde med Fredericia Kommune kortlægger Idrættens Analyseinstitut effekten af projektet ’Let’s Go!’, der har til hensigt at få flere børn på 5. årgang i Fredericia Kommune til at være aktive i idrætsforeninger.

Den fysiske aktivitet for unge mellem 11 og 15 år er lav, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen fra 2019. Frafaldet hos unge i foreningslivet stiger i 10-12-årsalderen og det er svært at fastholde de unge i et varigt idrætsfællesskab.

På den baggrund ønsker Fredericia Kommune at få flere børn fra 5. årgang til at blive aktive i idrætsforeninger og har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til projektet ’Let’s Go!’, der giver alle børn på 5. årgang et ’Bland Selv Idræt’-pas, der giver adgang til tre gratis idrætsforløb á seks ugers varighed.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) er med som evaluator på projektet og skal afdække og undersøge effekterne af de initiativer, som projektet indebærer.

Tre undersøgelser danner datagrundlag for Idans evaluering

Idan følger ’Let’s Go!’ eksternt og laver tre spørgeskemaundersøgelser af 5. årgangs idrætsaktiviteter i løbet af de to år projektet kører. Det første år foretages en baseline-undersøgelse, der skal danne grundlag for de næste to undersøgelser, der foretages midtvejs i foråret 2021 og afsluttende i maj måned 2022.

Ideen er at måle, om der er en effekt af forsøget med idrætspas, og for at kunne gøre det er Middelfart og Horsens Kommuner inddraget som kontrolkommuner. I projektet indgår således alle elever på både privat- og folkeskoler fra 5. årgang i Fredericia Kommune og mindst 2/3 dele af alle elever på 5. årgang i både Middelfart og Horsens Kommuner.

Baseline-undersøgelsen skal danne grundlag for de kommende to undersøgelser, og den skal kortlægge elevernes erfaring med idræt, deres families idrætsdeltagelse og deres nuværende oplevelse af idræts- og foreningslivet specielt med fokus på konkurrenceelementer, trivsel og motivation for at dyrke idræt.

Midtvejsundersøgelsen skal kortlægge effekten af de to initiativer ’Bland Selv Idræt’ og de idrætsfestivaler, der også er en del af Let’s Go!-projektet.

Idrætsfestivalerne, der arrangeres af idrætsforeningerne og skoledistrikterne, skal præsentere børnene for de mange forskellige idræts- og sportsgrene, man kan dyrke i Fredericia Kommune, og som de senere kan afprøve med et gratis ’Bland Selv Idræt’-pas. Fælles for begge initiativer er, at de skal flytte fokus fra konkurrenceelementet til bevægelsesglæde.

Den sidste og afsluttende undersøgelse kortlægger, hvordan elevernes fortsatte engagement i foreningslivet ser ud. Idan undersøger her, hvordan børnene har udviklet sig på de oprindelige parametre fra baseline-undersøgelsen, og om ’Bland Selv Idræt’ og idrætsfestivalerne har haft de positive effekter, der forventes af dem.

’Let’s Go!’ starter oktober 2020, men blev udskudt på grund af corona. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2024.

Chefanalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Læs mere om projektet

Pige skyder med bue. Foto: GettyImages/Imgorthand
Idan Artikel 24.09.2020

Forsøg med bland selv-idræt til 5. klasser skal skabe viden om fastholdelse