Idan Udgivelse, oktober 2023

Let's Go: Evaluering af projektet Let's Go i Fredericia Kommune

Denne rapport udgør den første af to rapporter, som indgår i Idans evaluering af Let’s Go. Rapporten bygger på resultater fra de første to (ud af tre) spørgeskemamålinger af elevernes deltagelse i idræts- og foreningslivet og i Let’s Go samt resultater og indsigter fra kvalitative interviews. Rapporten har til hensigt at give en status på Let’s Go-projektet og give input til justeringer og lokale drøftelser om projektets videre forløb mellem forvaltning, idrætsråd og politikere.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Fredericia Kommune
Antal sider: 57
ISBN: 978-87-94468-01-5 (pdf)

Læs nyhed om undersøgelsen

Børn kører gokart
Idan Artikel 05.10.2023
Projekt i Fredericia har givet flere 11-12-årige lyst til at deltage i foreningsidræt