Andre Udgivelse, marts 2019

Ældres frivillige arbejde – Udviklingen over tid

Rapport undersøger omfang og intensitet i det frivillige arbejde blandt ældre i Danmark. Den ser på, hvor store andele blandt de ældre der arbejder frivilligt, hvor mange timer de bruger på frivilligt arbejde, samt om disse andele og timer har ændret sig over tid. Rapporten undersøger også, inden for hvilke områder de ældre udfører frivilligt arbejde.

Åbn rapport
Udgiver: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Antal sider: 51
ISBN: 978-87-7119-577-4