Andre Udgivelse, november 2018

Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling

Notatet ser nærmere på, hvad der sker, når kommunen på forskellig vis initierer projekter med fokus på at inddrage civilsamfundet i udviklingen og driften af to forskellige typer af faciliteter.

Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik
Antal sider: 17
ISBN: 978-87-93669-23-9 (trykt version), 978-87-93669-24-6 (pdf)