Andre Udgivelse,

De krydspressede elitepiger - et diskursteoretisk perspektiv på køn og eliteidræt

Artiklen tager udgangspunkt i en undersøgelse af kvindelige udøvere i alderen 15-18 år med mulighed for at nå eliten. Ud fra undersøgelsen gives et et teoretisk perspektiv på det identifikatoriske krydspres pigerne giver udtryk for at stå i, mellem den idrætslige og civile kontekst, dette for at forstå hvad der står på spil, når elitepiger falder fra.

Nøgleord: Eliteidræt
Åbn rapport
Udgiver: Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur, Syddansk Universitetsforla
Antal sider: 12
ISBN: 978-87-7674-346-8