Andre Udgivelse, april 2021

Evaluering af kommunale facilitetsstrategier

Denne evaluering ser nærmere på 24 kommunale facilitetsstrategier og idrætspolitikker med særskilte afsnit om faciliteter, deres karakteristika, udfordringer, fokus og tilgange. Evalueringen forsøger blandt andet at afdække, hvilke effekter der kommer ud af at arbejde med strategisk udvikling på facilitetsområdet i kommunerne gennem formulerede strategier og/eller politikker. Dernæst at give svar på, om konkret formulerede handleplaner skaber flere synlige resultater end mere overordnede politikker.

Skrevet af: Maja Pilgaard
Åbn rapport
Udgiver: Active Research
Rekvirent: Danmarks Idrætsforbund
Antal sider: 28