Idan Udgivelse, september 2022

Evaluering af Nye Spilformer i DHF - midtvejsevaluering

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har fra 2019 indført en række ændringer i ungdomsræk-kerne med det centrale formål at sikre en mere aldersrelateret træning, som optimerer spil-oplevelsen og udviklingspotentialet hos børn og unge. Evalueringen af ændringstiltagene har til formål at undersøge, hvorvidt ændringerne skaber øget kvalitet og motivation i både træningen og i kampe, som i sidste ende leder til øget fastholdelse af spillere på ungdomsårgangene. Midtvejsevalueringen samler således op på resultater fra 2020 og 2021 og viser de foreløbige reaktioner og input fra trænere og spillere.

Skrevet af: Maja Pilgaard
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Dansk Håndbold Forbund
Antal sider: 50
ISBN: 978-87-93784-80-2 (pdf)