Idan Udgivelse, september 2017

Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. Afslutningsnotat.

Dette afslutningsnotat sammenfatter og perspektiverer to tidligere udgivne delrapporter omkring 'Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune'. Afslutningsnotatet beskriver centrale konklusioner fra analyserne af Holstebro Kommunes facilitetsdækning og budget på idrætsområdet  og præsenterer kortlægningen af benyttelsen af idrætsfaciliteter i kommunen. Afslutningsvist kommer notatet med input til overvejelser og initiativer, man i Holstebro Kommune kan tage op i forhold til udvikling på idrætsområdet.

Nøgleord: Idrætsfaciliteter
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Holstebro Kommune
Antal sider: 34
ISBN: 978-87-93375-90-1 (elektronisk)

Læs mere om Idans kommuneundersøgelser

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne