Idan Vifo

Idræt og fritid i kommunerne

Her kan du finde viden fra undersøgelser af blandt andet idræt og folkeoplysning i kommunerne. 

På denne side har vi samlet nogle af Idan og Vifos mange nyheder, undersøgelser og projekter, der omhandler idræt og folkeoplysningen i de danske kommuner. 

Idræt og faciliteter i kommunen

Analyser af idrætten og faciliteterne i danske kommuner

Idrættens Analyseinstitut (Idan) gennemfører løbende analyseprojekter i danske kommuner. 

Analyseprojekterne varierer i omfang og formål fra kommune til kommune, men et fællestræk er, at kommunerne ønsker at tilpasse deres faciliteter og strategier på idrætsområdet til den demografiske udvikling og mønstrene i befolkningens idrætsdeltagelse. Idan leverer her et oplyst grundlag, som indgår som væsentlige bidrag heri.

Undersøgelser gør brug af en række velafprøvede og sammenligneligt metoder, som typisk vedrører undersøgelser af børn, unge og voksnes motions-, idræts- og fritidsvaner, undersøgelser blandt idrætsforeninger i kommuner og kortlægning og benyttelse af idrætsfaciliteter.

De enkelte undersøgelser er tilrettelagt således, at det er muligt at sammenligne resultater på tværs af kommuner. Alt efter kommunernes specifikke ønsker og behov, kan Idan med baggrund i undersøgelserne pege på udviklingspotentialer – f.eks. i forhold til bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter eller udviklingsperspektiver i foreningslivet.

Find rapporterne fra Idans undersøgelse af idræt og faciliteter i de danske kommuner nedenfor. 

Fremtidens idrætsfaciliteter

Som en del af projektet 'Fremtidens idrætsfaciliteter', som Idan gennemførte i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet (CISC), er der desuden blevet lavet 23 kommunenotater om henholdsvis kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæggene samt idrætsanlæggenes fysiske tilstand.

Find de 23 kommunenotater her.

To mænd spiller paddel

Foto: Getty Images

Folkeoplysning i kommunerne

En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Både organisationer og kommuner har igennem længere tid efterlyst bedre tal og overblik over kommunernes praksis på folkeoplysningsområdet. Derfor satte Vifo sig for at hjælpe med at løse denne opgave gennem en vedvarende indsats. 

I 2017 lavede Vifo derfor for første gang undersøgelsen 'Folkeoplysningen i kommunerne', hvor formålet er at give et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter – både på voksenundervisningsområdet og på foreningsområdet.

I 2021 har Vifo gentaget spørgeskemaundersøgelsen blandt alle landets kommuner med fokus på økonomi og aktiviteter på området.

Download delrapport 1 af 'Folkeoplysningen i kommunerne - hovedresultater' og find alle notaterne nedenfor.

Læs flere nyheder om idræt og folkeoplysning i kommunerne

Foto: Anthony Harvie/GettyImages
Idan Vifo Artikel 09.05.2022
Benspænd for foreninger går på tværs af kommuner og ministerier
Aarhus bugten
Idan Artikel 29.04.2022
Coronakrisen har slået hårdt til idrætten i Aarhus
Børn til fodbold løber
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Sådan arbejder samrådene lokalt i kommunerne
Folk til møde
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Det gode samspil mellem samråd og kommuner kommer ikke af sig selv
Kvinde i svømmehallen
Idan Artikel 06.01.2022
Idan kortlægger borgernes svømme- og vandkultur i Thisted Kommune
Kvinder laver mavetræning på halgulvet
Idan Artikel 10.12.2021
Undersøgelse viser, der er ønske om styrketræning i foreninger men få faciliteter
Børn smiler til kameraet i rundkreds
Idan Artikel 23.09.2021
Aalborg Kommune vil skabe fysisk aktive fællesskaber for unge i landdistrikterne
Basketballspillere på havnen
Vifo Idan Artikel 01.09.2021
Ny viden fra foreninger i Aarhus Kommune om betydningen af fællesskaber

Læs mere om undersøgelsen af folkeoplysningen i kommunerne

Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Børn spiller fodbold
Vifo Artikel 22.03.2021
Stadig forskel på foreningers aktiviteter og rammer i land- og bykommuner
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Vifo Artikel 07.11.2016
Udbredt brug af 25-års-reglen i kommunerne
Vifo Artikel 02.01.2017
Kommunerne forvalter foreningstilskud meget forskelligt
Foto: Colourbox
Vifo Artikel 23.01.2017
Store kommunale forskelle i udbredelsen af folkeoplysende foreninger
Gågade med mennesker
Vifo Artikel 23.01.2017
Nye tal viser et stort fald i antallet af aftenskoler
Vifo Artikel 13.10.2016
Stor variation i de kommunale rammer for handicapundervisning
Vifo Artikel 20.03.2017
Få aftenskoler benytter lovens nyere muligheder
Vifo Artikel 13.02.2017
Er aftenskolerne ved at blive et byfænomen?

Find udgivelserne fra undersøgelsen af folkeoplysningen i kommunerne

 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet
Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo januar 2017
Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Se Idans kommunerapporter

Foto af atletikbane
Idan marts 2020
Idrætten i Tårnby Kommune
Små børn spiller fodbold. Foto: Slagelse Kommune
Idan juni 2018
Motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune
Ældre motionister ude på en græsplæne
Idan april 2018
Motions- og sportsvaner i Lyngby-Taarbæk Kommune
Ældre mænd løber på snebeklædt sti.
Idan marts 2017
Det københavnske idrætsliv. En vidensoversigt.
Mand spiller hockey foran publikum
Idan maj 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Afslutningsnotat.
Mand spiller hockey foran publikum_Benløse IF.
Idan maj 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Rapport
Mand spiller hockey foran publikum_Benløse IF.
Idan maj 2016
Ringsted som idrætsdestination. Notat.
Unge gym_Ole Mortensen, Holstebro Elitesport & Sportsakademi
Idan september 2017
Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. Afslutningsnotat.
Gymnaster laver danseserie_Lisbeth Christensen.
Idan marts 2017
Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune. Delrapport 2: Kapacitetsbenyttelse af indendørs idrætsfaciliteter
Pige cykler MTB. Foto: Frederik Axelsen/MTB Holstebro.
Idan september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Holstebro Kommune
Gymnaster laver danseserie_Thomas Jessen.
Idan september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune
Børn spiller fodbold på Frederiksbjerg_Peter Forsberg
Idan september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Baggrundrapport
Børn spiller fodbold på Frederiksbjerg_Peter Forsberg
Idan september 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune - Afslutningsnotat
Kvindelige gymnaster danseserie_Gladsaxe Kommune
Idan juli 2015
Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune. Rapport
Kvindelige gymnaster danseserie_Gladsaxe Kommune
Idan juli 2015
Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe Kommune (afslutningsnotat)
Kvindelige gymnaster danseserie_Gladsaxe Kommune
Idan september 2015
Kapacitetsanalyse af udendørsbaner i Gladsaxe Kommune
Lethallen_fodbold_Jacob Schultz
Idan maj 2016
Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Baggrundsanalyser.
Haderslev_Klatring_Kåre Hangaard
Idan maj 2016
Fremtidens Idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune. Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat.
Søspejdere fra DDS1 Frederikssund_Kenneth Jensen
Idan februar 2016
Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune. Afslutningsnotat
Søspejdere fra DDS1 Frederikssund_Kenneth Jensen
Idan februar 2016
Faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund Kommune
Pige i svømmehal. Foto: Kenneth Jensen
Idan februar 2016
Kapacitetsbenyttelse af haller og svømmebassiner i Frederikssund Kommune
Piger spiller basketball_Klaus Sletting Jensen
Idan juni 2015
Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune
Piger spiller basketball_Klaus Sletting Jensen
Idan juni 2015
Idrætsfaciliteter i Ballerup Kommune, Afslutningsnotat
Børn og voksne danser_Halsnæs Kommune
Idan juni 2015
Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Rapport
Børn og voksne danser_Halsnæs Kommune
Idan juni 2015
Idrætsfaciliteter i Halsnæs Kommune. Afslutningsnotat
Ung fodboldpige jubler. Foto: GettyImages/Thomas Barwick
Andre september 2015
Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune.
Kvindelig løber_Colourbox
Idan august 2014
Idræt og faciliteter i Allerød Kommune. Analyse af drift, ønsker og behov på idrætsområdet
Kvindelig løber_colourbox
Idan august 2014
Idræt og faciliteter i Allerød Kommune. Resume og anbefalinger. Afslutningsnotat
Håndboldmål_GettyImages/Nikada
Andre
Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune
Fodbold. Foto: GettyImages/matimix
Idan marts 2013
Idrætten i Rudersdal 2012. En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal. Delrapport 1
Fodbold. Foto: GettyImages/matimix.
Idan marts 2013
Facilitetsanalyse. Borgernes idrætsvaner og brug af faciliteter og udeområder i Rudersdal. Delrapport 2
Fodbold. Foto: GettyImages/matimix
Idan marts 2013
Afslutningsnotat. Idræt, motion og faciliteter i Rudersdal i fremtiden. Anbefalinger og perspektiver
Fodbold. Foto: GettyImages/matimix
Andre oktober 2017
Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Rudersdal Kommune
Ung dreng på løbehjul. Foto: GettyImages/Mike Harrington
Idan
Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune
Basketballkurv. Foto: GettyImages/Westend61
Andre
Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune
Børn og voksne danser ved en sø. Foto Gentofte Kommune
Idan juni 2016
Idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune
Fodbolde i hal. Foto: Idrættens Analyseinstitut
Idan maj 2015
Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Fremtidens behov for idrætshaller og andre idrætsfaciliteter i Varde Kommune
Fodbolde i hal. Foto: Idrættens Analyseinstitut
Idan maj 2015
Facilitetsanalyse i Varde Kommune. Afslutningsnotat
Fodbolde i hal. Foto: Idrættens Analyseinstitut
Idan maj 2018
Sundhedsfremmende tiltag i Varde Kommune

Læs mere om faciliteter på temasiden

Tom idrætshal
Idan Tema

Faciliteter