Idan Udgivelse, juni 2006

Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning (resume)

Idans undersøgelse af dansk elitehåndbolds økonomiske udvikling og professionalisering. Rapporten består af to bind. Bind 1 indeholder en sammenfatning af undersøgelsens vigtigste resultater og anbefalinger, mens bind 2 indeholder den fulde rapport.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Antal sider: 37

Find også den fulde rapport samt bilag

Idan Udgivelse juni 2006
Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning (rapport)