Idan Udgivelse, august 2023

Idrætsfacilitetsanalyse i Køge Kommune

Baggrundsrapporten indeholder grundige analyser af centrale baggrundsforhold for idrætten i Køge Kommune, børn, unge og voksnes motions- og sportsvaner, idrætsforeningernes status samt booking og benyttelse af udvalgte idrætsfaciliteter.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Køge Kommune
Antal sider: 141
ISBN: 978-87-93784-92-5 (pdf)

Læs også visionsnotatet

Roere ved Køge
Idan Udgivelse juni 2023

Visionsnotat for idrætten i Køge Kommune. Tendenser og mulige indsatsområder