Idan Udgivelse, juni 2023

Visionsnotat for idrætten i Køge Kommune. Tendenser og mulige indsatsområder

Visionsnotatet samler op på undersøgelsen ved at beskrive overordnede tendenser og forhold vedrørende idrætsområdet i Køge Kommune og sætte dem i forhold til Køge Kommunes situation som vækstkommune. Visionsnotatet fungerer også som input til byudviklingen i Køge Kommune.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Køge Kommune
Antal sider: 41
ISBN: 978-87-93784-88-8 (pdf)

Læs også baggrundsrapporten

Udendørs træning
Idan Udgivelse august 2023

Idrætsfacilitetsanalyse i Køge Kommune. Baggrundsrapport