Andre Udgivelse,

Institutionelle omgivelser og foreningslivet. Kommunalreformens betydning for samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger

Ph.d.-afhandlingen undersøger samspillet mellem de frivillige foreninger og kommunerne på idrætsområdet og social- og sundhedsområdet,herunder hvordan Kommunalreformen i 2007 har haft indflydelse på samspillet.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Syddansk Universitetsforlag og Syddansk Universitet
Antal sider: 523
ISBN: 978-87-7674-699-5