Idan Udgivelse, juni 2013

Kommercielle sportsklubber: Følelser eller forretning?

Ph.d.-afhandlingen belyser, hvordan såvel dansk fodbold og håndbold som europæiske ligaer trods markante omsætningsstigninger har oplevet underskud. Med afsæt i teorier af Luhmann og Kornai samt empirisk materiale i form af bl.a. regnskaber fra de danske ligaer og interviews med klubrepræsentanter søger afhandlingen at besvare hvorfor økonomien i klubberne er præget af underskud.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm
Åbn rapport
Udgiver: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut
Antal sider: 314