Andre Udgivelse, august 2008

Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet

Rapportens overordnede mål er at klarlægge, hvordan partnerskaber mellem offentlige institutioner og frivillige organisationer udvikles, samt at identificere potentialer og barrierer i udviklingen af et velfungerende partnerskab. Analysens resultater har til formål at blive brugt som inspiration til fremtidige partnerskabsprojekter.   

Åbn rapport
Udgiver: CISC, Syddansk Universitet
Antal sider: 90