Idan Artikel 21.11.2023

En ny Idan-undersøgelse tager temperaturen på borgernes fritidsliv i Horsens Kommune

Horsens Kommune har i regi af ’Bevæg dig for livet’ arbejdet med indsatser, der skal få flere borgere til at være fysisk aktive. Nu skal Idrættens Analyseinstitut undersøge, om arbejdet har båret frugt.

Skrevet af: Runa Isabell Dalby

Siden 2019 har Horsens Kommune været visionskommune i Bevæg dig for livet (BDFL) og har derfor arbejdet for at få flere borgere til at dyrke idræt og motion og at få flere til at gøre det i en forening. Aftalen med Bevæg dig for livet udløber imidlertid i april 2024. Derfor skal Horsens Kommune nu til at indstille sigtekornet på, hvilke indsatser fritidsområdet fremover skal satse på.

”Bevæg dig for livet har været startskuddet til at arbejde med at få flere aktive borgere, enten bevægelsesaktive eller generelt fritidsaktive. Nu skal vi så finde ud af hvilke indsatser, vi skal arbejde videre med,” siger Casper Due Fogt, der er BDFL-projektleder i Horsens Kommune.

Derfor har Horsens Kommune indgået en aftale med Idrættens Analyseinstitut (Idan), der skal undersøge borgernes fritidsliv indenfor en bred vifte af aktiviteter. Resultaterne skal sammenholdes med en tidligere undersøgelse, som Horsens Kommune selv lavede i 2017. 

”Undersøgelsen skal dels bruges til at følge op på målsætningerne i Bevæg dig for livet-aftalen, men i lige så høj grad til at gøre os endnu skarpere og sikre, at vi har det rigtige fokus i arbejdet fremadrettet. Vi håber, at resultaterne af den her undersøgelse kan pege os i retning af, hvor vi skal arbejde videre med at få flere borgere i bevægelse,” fortæller Casper Due Fogt. 

Indsats med fokus på de voksne

I Bevæg dig for livet-samarbejdet har Horsens Kommune specielt haft fokus på voksenområdet.

”Vi vidste, at vi hang lidt bagefter på voksenområdet, så vi har fokuseret på at skabe nogle aktiviteter, som kunne motivere dem, der ikke dyrkede idræt i forvejen, til at gå i gang med det,” siger Casper Due Fogt.

I projektperioden har Horsens Kommune blandt andet eksperimenteret med frivillige gå-fællesskaber. 

”Med dem har vi ramt et bredt spektrum af den voksne- og den ældre målgruppe. Det er en indsats, som har fungeret rigtig godt, fordi den har tiltrukket en gruppe af borgere, som ikke var aktive i forvejen,” fortæller Casper Due Fogt. 

Derudover har kommunen ændret lokaletilskudsordningen for folkeoplysende foreninger, så der nu er en økonomisk gulerod for at få flere voksne med. Man har også afholdt kurser med fokus på den gode velkomst, hvor der bliver givet råd til, hvordan man tager imod nye, som starter i idrætsforeningen eller spejdergruppen. 

”Bevæg dig for livet har været startskuddet til at arbejde med at få flere aktive borgere, enten bevægelsesaktive eller generelt fritidsaktive. Nu skal vi så finde ud af hvilke indsatser det er, vi skal arbejde videre med,” siger Casper Due Fogt.

I Bevæg dig for livet-perioden har kommunen desuden fået midler fra Social- og Boligstyrelsen til at etablere et kommunalt fritidspas. Det er en af de indsatser, som kommunen allerede har lagt sig fast på skal fortsætte.

Resultaterne skal vise udvikling over tid

Hvert år laver Bevæg dig for livet en undersøgelse, hvor de tager temperaturen på landets 26 visionskommuner – herunder Horsens Kommune. Undersøgelsen fra 2023 har givet kommunen et praj om, hvordan det går med målsætningen om, at 75 pct. af borgerne skal være fysisk aktive, og at 50 pct. skal dyrke idræt i en forening.

BDFL-undersøgelsen viste således, at 72 pct. af de voksne (18-75 år) i Horsens kommune er aktive. Den kigger imidlertid kun på det voksne segment, mens Idan-undersøgelsen også kommer til at kigge på idrætsdeltagelsen blandt børn og unge.

”Vi samarbejder med skolerne for at få en masse gode besvarelser fra børn og unge. Vi har brug for at kunne sige sort på hvidt, hvor stor en andel af kommunens børn og unge, som er aktive,” siger Casper Due Fogt. 

Han uddyber, at kommunen til dels kan holde øje med børnenes aktiviteter gennem foreningernes medlemstal, men at det ikke er retvisende nok i forhold til den præcise andel. 

”I medlemstallene kan man have børn, som er medlem af to eller tre foreninger, og så tæller de med hver gang, selvom det er det samme barn, der er aktiv,” forklarer Casper Due Fogt.

Idans undersøgelse kommer desuden til at følge op på den fritidsvaneundersøgelse, som Horsens Kommune selv lavede i 2017.

”Målsætningerne i vores Bevæg dig for livet-aftale er lavet på baggrund af resultaterne fra fritidsvaneundersøgelsen i 2017. Derfor er det vigtigt, at vi måler på de samme ting igen, så vi kan sammenligne tallene,” siger Casper Due Fogt.

Læs mere om projektet

Mænd på badmintonbane med sportstasker
Idan
Fritidsvaner i Horsens Kommune

Læs lignende nyheder

Træner giver håndboldspiller en high-five
Idan Artikel 14.12.2023
Idan undersøger unges deltagelse og involvering i foreningsidrætten
Børn kører gokart
Idan Artikel 05.10.2023
Projekt i Fredericia har givet flere 11-12-årige lyst til at deltage i foreningsidræt
Kvinde løber i København
Idan Artikel 03.10.2023
Efter coronakrisen: Idrætsbilledet har ændret sig, og det har gruppen af aktive også
dame der løber
Idan Artikel 20.04.2023
Ny coronaundersøgelse: Mere end halvdelen af den voksne befolkning har skiftet idrætsvaner, siden coronakrisen startede
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Kajakroere og Team Danmark-atleter klar til træning
Idan Artikel 16.12.2021
Ny rapport viser, at de fleste Team Danmark atleter trives
En kvinde og to mænd løber i skoven
Idan Artikel 08.11.2021
Naturen er fortsat en populær arena for motionsaktiviteter