Idan

Fritidsvaner i Horsens Kommune

Idrættens Analyseinstitut undersøger børn og voksnes fritidsvaner i Horsens Kommune. Undersøgelsen følger op på kommunens egen undersøgelse fra 2017 og skal vise udviklingen i borgernes idræts- og fritidsvaner.

Siden 2019 har Horsens Kommune været en såkaldt Bevæg dig for livet-visionskommune og har derfor arbejdet for at øge antallet af borgere, der dyrker idræt og motion, samt at flere dyrker idræt i en forening.

For at få en status på arbejdet har Horsens Kommune nu indgået en aftale med Idrættens Analyseinstitut, der skal undersøge borgernes fritidsliv indenfor en bred vifte af aktiviteter. Undersøgelsen følger op på en tidligere undersøgelse, som Horsens Kommune selv lavede i 2017. 

Da Horsens Kommune er en visionskommune, er det særligt interessant at se på, om visionsarbejdet har båret frugt, og om målene for samarbejdet med Bevæg dig for livet er indfriet. Ambitionen har været at indfri Bevæg dig for livets visionsmål, som er at 75 pct. af borgerne skal være idrætsaktive og 50 pct. skal være det i en forening. Derfor vil fokus særligt være på, hvor mange der normalt dyrker idræt og hvor mange der dyrker idræt i en forening. Resultaterne skal holdes op imod undersøgelsen fra 2017, som også dannede grundlag for Bevæg dig for livet aftalen, for at se om der er sket en udvikling siden.

Undersøgelsen kigger også på, hvor mange timer borgerne er fysisk aktive om ugen, og hvilke aktiviteter de dyrker. Det skal blandt andet give kommunen mulighed for at se, hvor de står i forhold til de tendenser, som rører sig på landsplan og er præsenteret i Idans landsdækkende undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner. Undersøgelsen rummer også de ikke-idrætslige fritidsaktiviteter, som spejder og kreative fag. De tages med for at give et bredt billede af borgernes samlede fritidsliv.

Spørgeskemaundersøgelsen vil blive sendt ud til borgere over 16 år gennem e-Boks, mens børn og unge i alderen 10-15 år vil få mulighed for at udfylde spørgeskemaet i skoletiden. 

Undersøgelsen forventes færdig i foråret 2024.

For yderligere oplysninger kontaktes:

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner

Analytiker

Frederik Jes Petersen

Idrætsvaner, trends og tendenser

Læs mere om projektet

Gruppe af ældre på gåtur i skoven
Idan Artikel 21.11.2023
En ny Idan-undersøgelse tager temperaturen på borgernes fritidsliv i Horsens Kommune