Idan Artikel 13.10.2017

Gadeidrættens Dag: Et udstillingsvindue for nye udøvere

Gadeidrættens Dag inspirerer nye udøvere til at starte på gadeidræt. Dog har et stort flertal af deltagerne meget erfaring med gadeidræt i forvejen og bruger arrangementet til at vise deres gadeidrætsevner frem sammen med venner og familie.

Skrevet af: Maja Pilgaard

Blandt deltagere på Gadeidrættens Dag, som ikke tidligere har dyrket gadeidræt, finder man hele 30 pct., som forventer at dyrke gadeidræt om et år. Dertil kommer 43 pct., som svarer ’måske’. De mange aktiviteter på Gadeidrættens Dag får altså et stort flertal af ’nybegynderne’ på i alt 73 pct. til at forholde sig positivt til tanken om at se sig selv som gadeidrætsudøver i fremtiden.

Disse resultater fremkommer i en evaluering af 12 arrangementer i forbindelse med Gadeidrættens Dag, som blev afholdt 30 forskellige steder i landet d. 20. maj 2017.

Evalueringen er baseret på 513 besvarelser af et kort spørgeskema, som deltagerne blev inviteret til at besvare på dagen. Besvarelserne er ikke nødvendigvis repræsentative for samtlige aktive udøvere og mere passive hjælpere og tilskuere på dagen, men de giver et indblik i de adspurgtes aktiviteter, gadeidrætsvaner og holdninger til arrangementet.

Vurderet ud fra besvarelserne finder man altså et stort potentiale for rekruttering af nye gadeidrætsudøvere ved arrangementer, hvor nye personer kan få lov at stifte bekendtskab med de forskellige gadeidrætter. Særligt rulleskøjter, parkour og ’slackline’ ser ud til at være aktiviteter, som nybegyndere prøver på dagen.

Data siger dog ikke noget om, hvorvidt intentionerne om at dyrke gadeidræt fremadrettet bliver gjort til virkelighed.

Gadeidrættens Dag er primært for det etablerede gadeidrætsmiljø

Flertallet af deltagerne på sådan et arrangement har dog tilsyneladende stort kendskab til gadeidrætsmiljøet på forhånd. Mens 13 pct. af de aktive adspurgte udøvere aldrig har dyrket gadeidræt før, dyrker godt halvdelen (56 pct.) gadeidræt mindst to-tre gange om ugen. Drengene fremstår generelt mere gadeidrætsaktive end pigerne (se figur 1).

Figur 1. Flertallet af gadeidrætsudøverne er aktive flere gange om ugen

Figuren viser svarfordelinger på spørgsmålet om, hvor ofte de aktive deltagere dyrker gadeidræt til hverdag. Fordelt på køn (n=450). 

Udøverne deltager typisk på arrangementet med venner (69 pct.), mens forældre og søskende også er til stede i mange tilfælde. Sådan et arrangement bliver altså ofte til et familieforetagende, hvor de aktive gadeidrætsudøvere får anledning til at vise deres gadeidrætsevner frem.

Lokalmiljøet danner også den primære ramme for deltagernes kendskab til arrangementet.

De fleste deltagere er blevet opmærksomme på Gadeidrættens Dag gennem venner og sociale medier samt gennem foreninger og skoler, som lokalt er med til at informere om arrangementet. Enkelte arrangementer har dog også succes med at rekruttere deltagere, som ’kommer tilfældigt forbi’ på dagen. Det sker i højest omfang ved et arrangement som Mills, der bliver arrangeret af skate-forretningen af samme navn, som ligger i det centrale København.

På tværs af events finder man overvejende positive tilbagemeldinger. Et stort flertal vil helt sikkert anbefale et lignende arrangement til andre i fremtiden, selvom der indimellem findes svar fra deltagere, som bestemt ikke har fundet arrangementet anbefalingsværdigt. Man finder ingen systematik i tendensen til at svare i den ene eller den anden retning, men overordnet er indtrykket af de 12 events særdeles positivt.

Gadeidrættens Dag skaber lokale samarbejder

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at halvdelen de adspurgte deltagere er medlem af en idrætsforening. Hvorvidt det er en stor eller lille andel kan afhænge af øjnene, der ser. Overordnet set viser det, at gadeidræt kan fungere både som supplement og som alternativ til foreningsidræt. Lokalt er det også ofte idrætsforeningerne, som er med til at rekruttere deltagere til gadeidrætseventsene som udtryk for, at forskellige institutioner arbejder sammen lokalt.

Analyserne tyder generelt på, at der lokalt foregår mange samarbejder på tværs, hvor også skolerne bliver involveret i afviklingen af et gadeidrætsarrangement. Samtidig angiver mange af gadeidrætsdeltagerne at gå til gadeidrætsaktiviteter i foreningsregi, ligesom en del af arrangementerne rummer forskellige former for fitness og kampsport, der umiddelbart ligger uden for, hvad der normalt bliver tænkt under gadeidrætsbegrebet.

Alt i alt er de 30 events i forbindelse med Gadeidrættens Dag med til at tegne lokale kridtstreger i asfalten, som sætter gadeidrætsaktiviteterne på dagsordenen i mange afkroge af landet.

Læs mere