Idan Artikel 05.09.2023

Idan evaluerer samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har samarbejdet med Team Danmark siden 2001. Med henblik på at forlænge samarbejdsaftalen skal Idan nu evaluere, hvordan samarbejdet omkring talentudvikling i kommunen fungerer.

Nøgleord: Eliteidræt

I mere end 20 år har Aalborg Kommune haft status som elitekommune og samarbejdet med Team Danmark om at udvikle og understøtte lokale talentmiljøer. Som elitekommune forpligter man sig nemlig til at skabe gode rammer for, at unge talenter kan trives og udvikle sig til at begå sig sportsligt på højeste internationale niveau.

Siden 2001 er det Elitesport Aalborg, der har varetaget opgaven med at styrke og vedligeholde talentudviklingen i kommunen i samarbejde med en lang række aktører.

Den nuværende samarbejdsaftale med Team Danmark udløber i slutningen af året, og nu har Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at evaluere det nuværende samarbejde med blandt andet foreninger og klubber, uddannelsesinstitutioner og specialforbund, inden de to parter eventuelt indgår en ny samarbejdsaftale.

”Den første samarbejdsaftale, vi lavede med Team Danmark, var mere en hensigtserklæring, men nu indeholder aftalen en lang række konkrete punkter. Derfor har vi bedt Idan om at afdække, hvordan det er gået med at opfylde de forskellige mål” siger Torben Sørensen, der er elitekoordinator i Elitesport Aalborg.

Samarbejdsaftalen rummer mere end blot talentarbejde

Elitesport Aalborg har primært fokus på talentudvikling af atleter i alderen 12 til cirka 20 år, fortæller Torben Sørensen. Men der er også andre indsatsområder i samarbejdsaftalen med Team Danmark som for eksempel at etablere såkaldte skolemodeller.

”Her prøver vi at introducere børn i indskolingen til nogle forskellige idrætsgrene. Det vil sige, at børn i 0. og 1. klasse for eksempel prøver at komme ud og spille ishockey, hvor de får noget undervisning og prøver at spille kampe,” siger Torben Sørensen.

Ideen er at understøtte børne- og ungdomsarbejdet via et formaliseret samarbejde med partnerskabsskoler og lokale foreninger og klubber. Eleverne præsenteres for forskellige idrætsgrene med en ambition om at understøtte den næste generation af udøvere, forklarer han.

Som en del af talentudviklingsarbejdet samarbejder Elitesport Aalborg også med en lokal folkeskole, som udbyder idrætsklasser for 7.-9. årgang samt fire ungdomsuddannelser, der også gør det muligt for lidt ældre atleter at kombinere deres idræt med uddannelse.

Evalueringens indhold

Evalueringen skal danne et overblik over de samarbejder, som kommunen har med forskellige interessenter, og beskrive indholdet og formålet med samarbejdet.

Evalueringen har fokus på de foreninger og klubber og specialforbund, der i samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Team Danmark er såkaldte ’prioriterede idrætsgrene’. I perioden 2020-2023 gælder det badminton, fodbold, håndbold, ishockey, karate og svømning.

”Vi kan godt vurdere, hvordan det går med skolemodellerne og de faktuelle ting i forhold til, om der er kommet flere elever i idrætsklasserne, men det giver ikke mening, at vi sidder for bordenden i forhold til at evaluere vores eget samarbejde med andre aktører,” siger Torben Sørensen.

Den del står Idan derfor for, og i den kvalitative del af evalueringen bliver fokus på de erfaringer, der er med talentudviklingsarbejdet i Aalborg Kommune. Idan vil interviewe repræsentanter fra både Team Danmark, Elitesport Aalborg, foreninger i de førnævnte idrætsgrene, sports- og talentchefer i de tilhørende specialforbund samt koordinatorer for uddannelsesinstitutionerne i Aalborg Kommune.

”Vi vil undersøge, hvordan de forskellige aktører opfatter det eksisterende samarbejde, herunder hvordan de opfatter deres egne og andres roller og formålet med de indsatser, som de er involveret i. Derudover kommer vi til at dykke ned i, hvilke styrker og svagheder der er i det aktuelle samarbejde,” siger Maja Pilgaard, der er chefanalytiker i Idan.  

Læs lignende nyheder

Male Swedish athlete
Idan Artikel 25.04.2024
Ny rapport: Invester mere og organiser eliteidrætten anderledes, hvis Sverige skal vinde medaljer
Female swimmer from Sweden
Idan Artikel 24.04.2024
New report: Invest more and organise elite sport differently for Sweden to win medals
Team Danmark atleter
Idan Artikel 20.03.2024
De fleste atleter trives, men over halvdelen har overvejet karrierestop
Jonas Vingegaard bliver hyldet
Idan Artikel 20.02.2024
Dansk elitesport er tilbage på sporet, og udsigter til medaljer ved OL i Paris er positive
Emma Aastrand Jørgesen
Idan Kommentar 11.09.2023
Dansk konkurrenceevne i international eliteidræt er udfordret. Men hvorfor er medaljer vigtige?
Svensker spiller curling
Idan Artikel 23.08.2023
Idan evaluerer det svenske elitesportssystem og dets konkurrenceevne
Team Danmark atleter
Idan Artikel 26.06.2023
Dilemma: Bør Team Danmark fokusere på kortsigtede resultater eller tidlig talentudvikling?
Team Danmark atleter
Idan Artikel 21.06.2023
Opfølgning på trivselsundersøgelse: Alle har et ansvar for det gode eliteidrætsmiljø, men hvem skal tage teten?

Læs mere om projektet

Sofie Heby Pedersen
Idan
Evaluering af samarbejdet om talentudvikling med Team Danmark i Aalborg Kommune