Idan Artikel 27.05.2019

Idan forlænger samarbejdet med Grønlands Idrætsforbund

Idan har indgået en ny aftale med Grønlands Idrætsforbund om at konkretisere og måle på implementeringen af forbundets nye strategi. Samarbejdet løber i første omgang til udgangen af 2019.

Skrevet af: Rasmus Klarskov Storm
Nøgleord: Norden

Idan har gennem de senere år gennemført flere analyser af idrætten på Grønland. Analyserne har først og fremmest afdækket de særegne problematikker ved grønlandske forhold, og de udfordringer, det stiller idrætten overfor.

Befolkningsmæssigt er Grønland med sine ca. 56.000 indbyggere på størrelse med en mellemstor dansk provinsby. Men Grønland har sine helt egne udfordringer på såvel bredde som elitesiden på grund af de meget store afstande mellem byer og bygder, de klimatiske forhold, høje byggeomkostninger og de forskellige konsekvenser, som overgangen fra traditionelt fangersamfund over moderne industrielt industrisamfund til et senmoderne videnssamfund har skabt.

Grønland har indtil nu ikke oplevet den samme positive udvikling i idrætsdeltagelsen som andre vestlige lande, der har været igennem en sammenlignelig samfundsudvikling.

Det har Grønlands Idrætsforbund et ønske om at ændre på. Ambitionen er at skabe verdens mest fysisk aktive nation gennem en bred vifte af indsatser rettet mod idrætsinaktive grupper i det grønlandske samfund.

Idrættens Analyseinstitut bidrager i den forbindelse med at konkretisere den opstillede vision og med at måle på, i hvilken grad implementeringen af indsatserne gør en forskel.

I 2019 består projektet i flere delementer, hvor selve konkretiseringen af visionen er et hovedområde. Et andet hovedområde er en afdækning af de grønlandske idrætsvaner.

Aftalen omfatter i første omgang alene 2019, men det er hensigten, at Idans engagement i Grønland skal fortsætte i årene herefter.

Lokale og Anlægsfonden er partner på projektet og bidrager med rådgivning, særligt på facilitetsområdet.

Yderligere information

 
 

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til projektleder Rasmus K. Storm:

Rasmus K. Storm+45 2921 0974

Læs også om Idans undersøgelse af idrættens økonomi i GrønlandLæs mere om Idans tidligere undersøgelse af idrætten i Grønland: Download rapporten 'Idræt i Grønland' samt hæftet 'Idræt i Grønland. Kort fortalt'