Idan Artikel 20.12.2022

Idan Forum er klar med programmet for 2023

Når Idan Forum vender tilbage i det nye år, bliver det med et nyt mødeformat, ny medlemsstruktur og nyt spændende indhold om blandt andet digitalisering i idrætten og bæredygtige idrætsanlæg.

Nøgleord: Idan Forum Events

Når det nye år i Idan Forum skydes i gang, bliver det med flere ændringer. I 2023 bliver de velkendte formater i form af netværksmøder, webinarer og konferencer suppleret med fire online check-in-møder. Her vil der være fokus på nyheder fra idrætsområdet, og Idan vil facilitere en debat om et udvalgt emne eller spørgsmål – f.eks. i samarbejde med medlemmer fra Idan Forum.

”I 2023 har vi valgt at supplere programmet med check-in-møder, vi fordi vi har savnet en mere løbende dialog med og mellem medlemmerne. Udover at onlinemøderne skal give medlemmerne indblik i den nyeste viden på idrætsområdet, kommer de også til at understøtte netværksdannelsen og erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne, når vi har dialog om et eller flere udvalgte emner,” siger Peter Forsberg.

En anden ændring er, at medlemskabet af Idan Forum i fremtiden bliver knyttet til en organisation eller en forening for at gøre det muligt at veksle mellem, hvem der deltager i arrangementerne. Desuden får hver organisation mulighed for at sende to deltagere til netværksmøder.

Men ellers fortsætter Idan Forum med aktiviteter, hvor viden og faglighed er omdrejningspunktet, og hvor der er tid til at fordybe sig i forskellige emner.

"Vi vil give medlemmerne perspektiv på deres egen hverdag. Det gør vi ved at bringe vores egne kompetencer på vidensområdet i spil sammen med medlemmernes erfaring, når vi sammen diskuterer idrættens udfordringer og sætter løsninger til debat," fortæller senioranalytiker Peter Forsberg, som er ansvarlig for Idan Forum.

Kom med til nytårskur i januar

Det nye år i Idan Forum skydes i gang med en online nytårskur torsdag 26. januar 2023, hvor alle er velkomne – uanset om man er medlem eller ej. Det er gratis at deltage, men tilmelding skal ske her senest 24. januar 2023.

På nytårskuren bliver hovedlinjerne i årets program præsenteret, og Idans direktør Troels Rasmussen og chefanalytiker Maja Pilgaard genbesøger ti brændpunkter på idrætsområdet i 2022 og giver bud på, hvad der vil være centrale brændpunkter i 2023.

Efter nytårskuren kommer årets program til at bestå af både onlinemøder, check-in-møder og ikke mindst netværksmøder, som tager afsæt i fire overordnede temaer:

  • Idrættens organisering
  • Nye trends i idrætten
  • Idrætten og civilsamfundets tilpasningsparathed
  • Idrættens rum og rammer

Find meget mere information om programmet i folderen.

  Netværksmøde Check-in-møde Webinar Konference
Januar     26. januar
Nytårskur
 
Februar   9. februar    
Marts 7. marts
Idrættens organisering:
Når elite og bredde går hånd i hånd
     
April     13. april
Hvorfor er debatten om VM i Qatar relevant?
 
Maj 30. maj
Nye trends i idrætten: Idrættens digitalisering
    2.-4. maj
Idrætsmødet i Aalborg
Juni   13. juni    
Juli        
August        
September 5. september
Idrætten og civilsamfundets tilpasningsparathed: Respons på kriser
    26.-27. september Vifo-konference
Oktober   17. oktober    
November 7. november
Idrættens rum og rammer: Bæredygtige idrætsanlæg
     
December   5. december    

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål om Idan Forum, har ideer til fremtidige arrangementer eller vil høre mere om, hvordan Idan Forum kan være relevant for dig, er du meget velkommen til at kontakte Peter Forsberg.

Chefanalytiker, ph.d.

Peter Forsberg

Idrætsfaciliteter, Idan Forum

Læs mere om Idan Forum

Se aktiviteter i Idan Forum 2023

Webinar
Idan Forum webinar: Nytårskur (26. januar 2023)
Fodboldpiger
Idan Forum netværksmøde: Idrættens organisering (7. marts 2023)
Stadion
Idan Forum webinar: Hvorfor er debatten om VM i Qatar relevant for os (13. april 2023)
Løbere tjekker mobil
Idan Forum netværksmøde: Nye trends i idrætten - idrættens digitalisering (30. maj 2023)
Unge sidder på en bænk
Idan Forum netværksmøde: Idrættens rum og rammer (7. november 2023)