Idan Artikel 23.08.2019

Idrætsanlæg: Hensigt om at skabe offentlig værdi drukner i hverdagen

Ledere i idrætsanlæg har intentioner om at skabe offentlig værdi for borgerne bredt set, men deres handlinger er rettet mod idrætsforeningerne, skriver to forskere fra projektet Fremtidens Idrætsfaciliteter.

Skrevet af: Jonna Toft

Selv om der er et voksende fokus i kommunerne på, at idrætsanlæg skal fungere som lokale samlingssteder ikke blot for dem, der er medlemmer af idrætsforeninger, men også for alle dem, der vil træne på egen hånd eller bruge anlægget på anden vis, så er ledere i idrætsanlæg fortsat mest fokuserede på at skabe gode vilkår for idrætsforeninger.

Det skriver de to forskere Peter Forsberg fra Idrættens Analyseinstitut og Evald Bundgård Iversen fra Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i den videnskabelige artikel ’Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi?’ i web-tidsskriftet Forum for Idræt.

Peter Forsberg og Evald Bundgård Iversen er en del af forskerteamet bag Idans og CISC’s projekt Fremtidens Idrætsfaciliteter.

Idrætsanlæg står mange steder over for en række udfordringer, bl.a. økonomiske, og samtidig kunne de bruges mere af voksne. Udfordringerne synes i nogen grad at kunne imødegås via fokus på offentlig værdiskabelse, skriver forskerne.

Selv om lederne i de fleste tilfælde er i stand til at italesætte en vision for, hvordan idrætsanlæggene kan bidrage til skabelsen af offentlig værdi, arbejdes der ikke særlig bevidst med det, skriver de. En særlig begrænsning er, at lederne operationelt har fokus på de eksisterende brugere – idrætsforeninger.

Dette fokus på foreninger hindrer i nogen grad, at der tages ledelsesmæssige initiativer, der i højere grad peger i retning af at indfri den vision, som formuleres i mange anlæg og kommuner: At være det lokale samlingssted og derigennem skabe offentlig værdi for hele lokalsamfundet.

Brugernes  tilfredshed og anlæggets benyttelse er centrale delmål i idrætsanlæggene, men der findes ikke nogle overordnede mål for tilfredshed og benyttelse, og der mangler en systematisk tilgang til at optimere dem. De fine hensigtserklæringer drukner i hverdagen, skriver forskerne.

Vil du vide mere om idrætsfaciliteter og de mange resultater, som forskerne er nået frem til, så tag med til afslutningskonference på Fremtidens Idrætsfaciliteter  11. september 2019 på Syddansk Universitet. Det er gratis at deltage.

Læs lignende nyheder

Piger spiller fodbold
Idan Kommentar 22.05.2023
Kommuner går glip af mange gevinster, når de undlader at arbejde strategisk med faciliteter
Håndboldkvinder
Idan Artikel 02.05.2023
Idan analyserer kommunernes facilitetspolitikker: De fleste har visioner, men flere mangler handlingsplaner, og politikkerne er i flere tilfælde ikke aktuelle
Kunstgræsbane
Idan Artikel 20.03.2023
EU vil forbyde kunstgræsbaner med gummigranulat af miljøhensyn, men et nyt forskningsprojekt viser, at det måske ikke er nødvendigt
Kvinder i fitness
Idan Kommentar 01.02.2023
Indtænk idræt i sundhedspolitik, forsøg jer med frikommuner og brug coronaens drivkraft
Kvinder i fitness
Idan Artikel 19.01.2023
Nyt fra Facilitetsdatabasen: Antallet af fitnesscentre er stagneret og væksten sat på pause
Mand i svømmehal
Idan Artikel 27.10.2022
Energikrise: Idrætsanlæg har brug for politikernes hjælp, men de skal også selv være en del af løsningen
Sej mand spiller padel
Idan Artikel 03.10.2022
Padel er især populært blandt unge mænd, og bølgen har ikke toppet endnu
Padel spillere
Idan Artikel 06.09.2022
Facilitetsdatabasen rummer nu også anlæg til padel, bowling og squash