Idan Artikel 23.08.2019

Idrætsanlæg: Hensigt om at skabe offentlig værdi drukner i hverdagen

Ledere i idrætsanlæg har intentioner om at skabe offentlig værdi for borgerne bredt set, men deres handlinger er rettet mod idrætsforeningerne, skriver to forskere fra projektet Fremtidens Idrætsfaciliteter.

Skrevet af: Jonna Toft

Selv om der er et voksende fokus i kommunerne på, at idrætsanlæg skal fungere som lokale samlingssteder ikke blot for dem, der er medlemmer af idrætsforeninger, men også for alle dem, der vil træne på egen hånd eller bruge anlægget på anden vis, så er ledere i idrætsanlæg fortsat mest fokuserede på at skabe gode vilkår for idrætsforeninger.

Det skriver de to forskere Peter Forsberg fra Idrættens Analyseinstitut og Evald Bundgård Iversen fra Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet i den videnskabelige artikel ’Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi?’ i web-tidsskriftet Forum for Idræt.

Peter Forsberg og Evald Bundgård Iversen er en del af forskerteamet bag Idans og CISC’s projekt Fremtidens Idrætsfaciliteter.

Idrætsanlæg står mange steder over for en række udfordringer, bl.a. økonomiske, og samtidig kunne de bruges mere af voksne. Udfordringerne synes i nogen grad at kunne imødegås via fokus på offentlig værdiskabelse, skriver forskerne.

Selv om lederne i de fleste tilfælde er i stand til at italesætte en vision for, hvordan idrætsanlæggene kan bidrage til skabelsen af offentlig værdi, arbejdes der ikke særlig bevidst med det, skriver de. En særlig begrænsning er, at lederne operationelt har fokus på de eksisterende brugere – idrætsforeninger.

Dette fokus på foreninger hindrer i nogen grad, at der tages ledelsesmæssige initiativer, der i højere grad peger i retning af at indfri den vision, som formuleres i mange anlæg og kommuner: At være det lokale samlingssted og derigennem skabe offentlig værdi for hele lokalsamfundet.

Brugernes  tilfredshed og anlæggets benyttelse er centrale delmål i idrætsanlæggene, men der findes ikke nogle overordnede mål for tilfredshed og benyttelse, og der mangler en systematisk tilgang til at optimere dem. De fine hensigtserklæringer drukner i hverdagen, skriver forskerne.

Vil du vide mere om idrætsfaciliteter og de mange resultater, som forskerne er nået frem til, så tag med til afslutningskonference på Fremtidens Idrætsfaciliteter  11. september 2019 på Syddansk Universitet. Det er gratis at deltage.

Læs lignende nyheder

Idan Artikel 04.04.2024
Ballerup Kommune sætter gang i udviklingen af lokal idrætspark
Mand på bibliotek
Idan Vifo Artikel 29.02.2024
Idan undersøger borgernes tilfredshed med idrætsanlæg og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune
Kajakker i København
Idan Artikel 04.01.2024
Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet
Dreng sparker fodbold på frossen bane
Idan Artikel 15.12.2023
Forenings- og selvejende faciliteter er skyld i de jyske kommuners høje placering på Idans Facilitetsindeks 2023
Topmøde i Køge
Idan Artikel 05.12.2023
Flere og flere kommuner baserer arbejdet med fremtidens idrætsfaciliteter på viden og borgerinddragelse
Søndermarken
Idan Artikel 30.11.2023
LOA: Bedre viden om brugernes behov kan give socialt bæredygtige faciliteter
Padelspiller med træner
Idan Artikel 31.10.2023
Facilitetsindeks 2023: Ny metode betyder, at nogle kommuner står bedre i indekset end tidligere
Piger spiller fodbold
Idan Kommentar 22.05.2023
Kommuner går glip af mange gevinster, når de undlader at arbejde strategisk med faciliteter