Idan Artikel 25.05.2021

Ny lov skal sikre, at DIF og DGI får direkte besked om plettede børneattester

Kulturministeriet vil med et nyt lovforslag sikre, at idrættens hovedorganisationer fremover får direkte besked om, at en idrætsforening har indhentet en plettet børneattest på en træner eller frivillig

Fremover skal DIF og DGI have besked, når idrætsforeninger indhenter en plettet straffeattest på en træner. Det er essensen af et nyt lovforslag, som Kulturministeriet er i gang med at udarbejde. 

Når landets idrætsforeninger skal ansætte en træner eller hyre en frivillig, er de forpligtet til at indhente en børneattest på den pågældende person, der viser, om vedkommende tidligere er dømt for seksuelle krænkelser mod børn og unge.

Hvis det nye lovforslag går igennem, vil DIF og DGI nu automatisk få besked, hvis børneattesten skulle vise sig at være plettet og kan gribe ind, hvis en forening alligevel går videre med en ansættelse af den pågældende person.

”Fremover vil det ikke være muligt at se bort fra en plettet børneattest, da idrættens hovedorganisationer med lovændringen vil få kendskab til attesten og vil kunne ekskludere den pågældende forening, såfremt ansættelsen ikke stoppes. Det har været bredt efterspurgt og vil bidrage til at forebygge overgreb mod børn og unge i foreningslivet,” siger kulturminister, Joy Mogensen i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

DIF og DGI glæder sig over lovforslaget

Når foreninger støder på en plettet børneattest, skal de sørge for, at sagen bliver forelagt Idrættens Udelukkelsesnævn. Men det sker ikke altid, skriver DGI i en pressemeddelelse, blandt andet fordi sådanne sager kan være svære at håndtere i en lokal forening.

DGI har derfor arbejdet intenst på at få ændret reglerne, fortæller DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

”Med lovændringen får vi bedre værktøjer til at håndtere krænkelsessager. Vi skal have fokus på, at det er trygt for børn at komme i idrætsforeningerne,” siger hun.

Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), er også glad for, at DIF fremover vil få direkte besked om, at en forening er stødt på en person, der har en dom for seksuelle krænkelser eller overgreb.

”På den måde får vi bedre betingelser for at følge op og sikre os, at den pågældende person rent faktisk bliver udelukket fra idrætten” siger han. Han peger også på, at den nye lov vil gøre det muligt for DIF og DGI at kontakte den pågældende forening direkte og tilbyde dem støtte og rådgivning.

Læs pressemeddelelsen fra Kulturministeriet

Find nyheden på DGI's hjemmeside

Find nyheden på DIF's hjemmeside

Læs lignende nyheder

Pige på tennisbane
Idan Artikel 26.04.2021
Domme for seksuel omgang med børn over 15 år skal fremgå af børneattester
Vifo Artikel 17.05.2017
Kommuner i vildrede om nye lovstramninger
Idan Artikel 18.01.2008
Pædofili-lov bliver permanent