Idan Artikel 25.03.2019

Ny metode giver ensartede vurderinger af faciliteters fysiske tilstand

Som en del af forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter er der udviklet en ny metode til vurdere faciliteternes fysiske tilstand. Det betyder præcise vurderinger, som kan sammenlignes.

Mange kommuner får løbende lavet et eftersyn af deres idrætsfaciliteter og idrætsanlæg. Ofte sker det for at kortlægge tilstanden og behov for renovering, så man kan prioritere vedligeholdelses- og renoveringsindsatserne.

Men ofte har metoderne haft mere fokus på at beskrive bygningens overordnede tilstand, end på at beskrive de forhold, der har relevans for, hvordan brugerne oplever bygningen.

Derfor har vi i forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter - organisering, styring og ledelse’ udviklet en metode til at registrere idrætsfaciliteternes fysiske tilstand på de områder, der har betydning for brugernes oplevelse af bygningen (se også boksen til højre).

Læs også artiklen: 'Idrætsfaciliteter er i bedre form end ofte antaget'.

En løftestang til dialog

De første tilbagemeldinger fra de deltagende kommuner viser, at værktøjet kan være en stærk løftestang til at sætte dialoger i gang om prioriteringer på tværs af anlæg. Det ser desuden ud til, at man bedre kan komme til at ’tale sammen’ på tværs af forskellige dele af kommunen, typisk fritidsafdelingen og teknisk afdeling.

Endelig oplever flere, at registreringerne giver bedre argumenter for, at der skal investeres i idrætsanlæg på lige fod med andre offentlige bygninger.

Metoden til at registrere idrætsanlægs fysisk tilstand er udviklet med inspiration fra:

  • Metoder med fokus på at beskrive bygningers fysiske tilstand
  • Forskning i ’bygningspsykolo­gi’
  • Ekspertbidrag fra forskere fra SDU Byggeri og Anlæg
  • Kommentarer til udkast til spørgeskemaet fra bygningsansvarlige i tre kommuner.

Bygger på mere ensartede vurderinger

Tidligere har undersøgelser af idrætsanlægs fysiske tilstand været baseret på halinspektørernes vurderinger af idrætsanlægs tilstand. Fordelen er, at halinspektøren kender sit anlæg godt, men det er en ulempe, at halinspektører ikke er uddannet til at foretage denne type vurderinger. De har meget forskellige uddannelsesmæssige forud­sæt­ninger.

I den nye metode er vurderingerne foretaget af personer, der har en uddannelsesmæssig baggrund som konstruktør eller tilsvarende bygningsmæssig faglighed. Det sker for at sikre en ensartet vurdering fra anlæg til anlæg, så vurderingerne bliver sammenlignelige.

De spørgeskemaer, som bruges til vurderingen, fokuserer på de enkelte idrætsfaciliteter. I et større anlæg kan der være flere forskellige enkeltfaciliteter, f.eks. svømmehal og idrætshal. Når de enkelte faciliteter vurderes hver for sig, kan det registreres, at de kan være opført i forskellige årstal og have meget forskellig fysisk tilstand.

På den måde bliver der altså mulighed for at registrere den diversitet, der kan være i et stør­re idrætsanlægs fysiske tilstand, samtidig med at delvurderingerne gør det muligt at udregne et gennemsnit for hele idrætsanlægget.

Åbner for udviklingsmuligheder

Vi er nu igennem første runde af registreringerne af idrætsfaciliteters fysisk tilstand. På baggrund af erfaringerne herfra tegner der sig nu en række udviklingsperspektiver, som vi i den kommende tid vil udforske yderligere i samarbejde med kommuner og andre parter, som har interesse for området.

For det første vil vi se nærmere på, hvordan vi kan inkludere nye temaer og gøre de eksisterende temaer mere nuancerede. For eksempel ser det ud til, at der er behov for at kunne registrere opholdsmulighederne i anlægget på en mere fintmasket måde.

En anden mulighed er at vurdere bygningernes tilgængelighed for personer med nedsat bevægelighed af forskellig karakter.

Vi vil også gerne se nærmere på, om det er muligt at koble økonomi på de forskellige registreringer. Det vil gøre det muligt at forholde sig til, hvad det vil koste at løfte standarden af forskellige dele af den fysiske tilstand.

Det er desuden en ambitionen at undersøge, hvordan metoden kan udvikles til at inkludere andre typer faciliteter end dem, som vi har set nærmere på, nemlig almindelige idrætshaller og svømmehaller

Vi hører gerne fra organisationer (fx kommuner), som overvejer at benytte den nye metode, eller som gerne vil være med til at udvikle den.

Læs lignende nyheder

Gyngemosehallen
Idan Artikel 25.03.2019
Idrætsfaciliteter er i bedre form end ofte antaget
Idan Artikel 04.04.2024
Ballerup Kommune sætter gang i udviklingen af lokal idrætspark
Mand på bibliotek
Idan Vifo Artikel 29.02.2024
Idan undersøger borgernes tilfredshed med idrætsanlæg og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune
Kajakker i København
Idan Artikel 04.01.2024
Nyt partnerskab vil give kommunerne data, som kan styrke deres arbejde på idræts- og fritidsområdet
Dreng sparker fodbold på frossen bane
Idan Artikel 15.12.2023
Forenings- og selvejende faciliteter er skyld i de jyske kommuners høje placering på Idans Facilitetsindeks 2023
Topmøde i Køge
Idan Artikel 05.12.2023
Flere og flere kommuner baserer arbejdet med fremtidens idrætsfaciliteter på viden og borgerinddragelse
Søndermarken
Idan Artikel 30.11.2023
LOA: Bedre viden om brugernes behov kan give socialt bæredygtige faciliteter
Padelspiller med træner
Idan Artikel 31.10.2023
Facilitetsindeks 2023: Ny metode betyder, at nogle kommuner står bedre i indekset end tidligere

Læs mere om temaet

Tom idrætshal
Idan Tema

Faciliteter