Idan PtG Artikel 27.06.2023

Play the Game får ekstra midler til at fremme god ledelse i international idræt

Kulturministeriet styrker Play the Games arbejde med at fremme god, demokratisk ledelse i international idræt med en ekstrabevilling på godt en million kroner.

Skrevet af: Redaktionen
Nøgleord: Økonomi Idan

Play the Game har i en lang årrække haft fokus på at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt samt bekæmpe korruption, matchfixing og doping. Det arbejde styrkes nu med en bevilling fra Kulturministeriet på cirka en million kroner.

"Kulturministeriets bevilling er et vigtigt bidrag til Play the Games arbejde, og den giver os mulighed for at fortsætte og igangsætte vigtige projekter inden for good governance i idrætsverdenen, der på forskellig vis bidrager med ny viden, nuancer og perspektiver,” siger Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i Play the Game.

Fortsat fokus på idrættens finansiering samt netværksanalyser

De ekstra midler skal blandt andet bruges på at sætte yderligere fokus på forskellige former for netværk i international idræt. I den forbindelse vil Play the Game heriblandt fokusere på, hvordan udvalgte lande har positioneret sig i sportsverdenen internationalt.

Udover netværksanalyserne vil Play the Game også fortsætte arbejdet med den europæiske sportsmodel. Modellen anvendes ofte af den olympiske bevægelse i den idrætspolitiske debat som et eksempel på solidaritet mellem elite og bredde, og som garant for etik, integritet og høj idrætsdeltagelse. Med bevillingen vil Play the Game arbejde på at tilvejebringe et nyere, bredt dækkende billede af de europæiske forhold herunder finansieringen af breddeidrætten.

”Derudover kommer vi til at bruge de ekstra midler på at arbejde videre med vores nyeste projekt ’ClearingSport’. Vi har netop udgivet en rapport, der giver konkrete bud på, hvordan man kan styrke integriteten i international idræt,” siger Stanis Elsborg og fortsætter:

”Nu skal anbefalingerne fra de godt 200 eksperter konkretiseres, så de kan danne udgangspunkt for diskussionsoplæg og workshops på vores kommende Play the Game konference i februar 2024.”

Kulturministeren fordeler årligt en mindre andel af udlodningsmidlerne til idrætsformål på et aktstykke med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Udover Play the Game har OMBOLD, Idræt for Sindet, Sport for LIVET, BROEN og GAME også fået tildelt midler.

Læs mere om Play the Games projekter

Businessmen in silhouette
PtG
Power relations in international sport
Kids lying down with a soccer ball
Idan PtG
The financing of grassroots sport in Europe
PtG
National Sports Governance Observer (NSGO)
Swimmers
PtG
Sports Governance Observer (SGO)
Athletes
PtG
Strengthening Athlete Power in Sport (SAPIS)