Idan Artikel 14.12.2015

Team Danmark høster igen roser for sit arbejde

Team Danmark fastholder en høj tilfredshed blandt atleter og forbund for tredje år i træk. Det viser Team Danmarks tredje årlige brugerundersøgelse foretaget af Idan og Mind the Customer, der i år også omfatter forslag til det kommende støttekoncept for 2017-2020.

Skrevet af: Steffen Rask
Nøgleord: Eliteidræt

Resultaterne af den tredje af i alt fire brugerundersøgelser i Team Danmark bekræfter overordnet den høje grad af tilfredshed med Team Danmarks ydelser, der også blev målt i 2013 og 2014.

Undersøgelsen er gennemført af Idrættens Analyseinstitut i samarbejde med Mind the Customer, og på tværs af de år, undersøgelsen er gennemført, er der kun marginale udsving at spore i tilfredsheden under de enkelte emner og ydelser, undersøgelsen behandler blandt atleter, trænere og sportschefer.

På den ene side kan det indikere, at Team Danmark ikke på afgørende vis har formået at hæve tilfredsheden blandt de støttede atleter samt deres sportschefer og landstrænere. Omvendt er det en naturlig konsekvens, når tilfredsheden i udgangspunktet har været højt, hvilket gør det vanskeligt at foretage store ændringer.

Det er værd at nævne, at der er stor tilfredshed med flere af Team Danmarks nyere tiltag i form af kompetenceudvikling af sportschefer og landstrænere, der i høj grad bifaldes og ønskes yderligere implementeret.

Ud over en overordnet tilfredshed med Team Danmarks ydelser viser resultaterne et generelt ønske om at få diskuteret bredden i Team Danmarks støtte, da sportschefer og landstrænere efterlyser større støtte til talentarbejdet.

Øget fleksibilitet efterlyses

I dette års undersøgelse har landstrænere og sportschefer desuden givet input til det kommende støttekoncept for perioden 2017-2020. Gennemgående i diskussionerne har været et ønske om øget fleksibilitet i støtten.

Rapporten foreslår på denne baggrund, at Team Danmark baserer sit kommende støttekoncept på en øget grad af styret risikovillighed, hvor specialforbundene i lidt højere grad får selvbestemmelse over støttekronerne fra Team Danmark, end tilfældet er i det nuværende støttekoncept.

Rapporten fremstiller desuden flere konkrete forslag til det fremtidige støttekoncept blandt andet i form af ideer til samarbejdspartnere, nye træneruddannelser og forslag til en økonomisk opdeling af støttekronerne i drifts- og udviklingsmidler.

Download rapporterne

Lasse Norman Hansen, OL London. Foto: GettyImages/Harry How
Idan november 2015
Team Danmark brugerundersøgelse 2015
Klavs Bruun Jørgensen. Foto: GettyImages/Jan Christensen
Idan november 2015
Input til Team Danmarks støttekoncept 2017-2020

Læs lignende nyheder

Gyldne sportspokaler
Idan Artikel 28.06.2022
Ny rapport afdækker, hvorfor finsk elitesport har tabt terræn internationalt
Stangspringer
Idan Artikel 21.06.2022
Medlemsforeninger oplever begrænset udbytte af at være med i Dansk Atletik
Atletiktræner står med stopur
Idan Artikel 25.05.2022
Atleter er tilfredse med placeringen af trivselsfunktion hos Anti Doping Danmark
Håndboldherrerne til EM
Idan Kommentar 15.02.2022
Debat: Forestillingen om, at elite skaber bredde, er en virus, der er svær at slå ned
OL-vinter i Beijing 2022
Idan Artikel 21.01.2022
OL-relaterede podcasts med input fra Idan
Krista Pärmäkoski langrend
Idan Artikel 18.01.2022
Idan skal undersøge, hvorfor Finland ikke leverer tilfredsstillende sportsresultater
Kajakroere og Team Danmark-atleter klar til træning
Idan Artikel 16.12.2021
Ny rapport viser, at de fleste Team Danmark atleter trives
Svømmere hopper i vandet
Idan Artikel 08.10.2020
Kulturminister står fast: Team Danmark skal sikre eliteatleters trivsel

Læs mere om temaet

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt