Idan Artikel 21.04.2020

Undersøgelse af idrætsfaciliteters fremtid i lyset af COVID-19

Idrættens Analyseinstitut er med i en ny undersøgelse af coronakrisens konsekvenser for landets idrætsfaciliteter.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak

Siden marts måned har de fleste af landets idrætsfaciliteter været lukket ned på grund af coronavirus. Hvilke konsekvenser det vil få økonomisk, driftsmæssigt og for anlæggenes ansatte, vil konsulentfirmaerne LSP Resolve og Idrættens Konsulenthus nu kigge nærmere på i partnerskab med Halinspektørforeningen, Lokale og Anlægsfonden, DGI og Idrættens Analyseinstitut (Idan).

”Drift, træningsplaner og økonomi kendes i mange anlæg et godt stykke ud i fremtiden og har begrænset variation fra år til år. Den ledelsessituation passer godt til lederne af landets idrætsanlæg, men den er med ét sat under pres af coronakrisen,” siger senioranalytiker i Idan, Peter Forsberg.

Mere end 1000 facilitetsansvarlige ledere bliver i denne tid inviteret til at deltage i en undersøgelse af coronanedlukningens foreløbige og forventede konsekvenser for landets idrætsfaciliteter.

Undersøgelsen vil afdække forskellige typer af faciliteter, så den kan give et billede af, om der eksempelvis er forskel på forholdene for selvejende eller kommunale haller. Dernæst vil undersøgelsen kunne give et billede af, i hvor høj grad regeringens hjælpepakke kan bidrage til, at idrætsfaciliteterne kommer godt ud på den anden side af coronakrisen.

Idrætsanlæggene danner vigtige rammer om mange idrætsaktiviteter og er i det hele taget vigtige for de mange tusind idrætsforeningers trivsel, så at få anlæggene helskindet igennem krisen er af høj prioritet for mange, forklarer Peter Forsberg.

”Den årlige halfordeling er erstattet af krisehåndtering og hjælpepakker, og mange ledere vil have behov for støtte til at navigere heri. Her er undersøgelsen vigtig. Den giver et indblik i anlæggenes udfordringer i form af blandt andet afskedigelser, aflysninger og økonomiske tab, og forhåbentligt kan den være med til at pege på, hvordan ledere kan støttes i at føre deres anlæg gennem krisen,” siger Peter Forsberg.

Læs lignende nyheder

En tom idrætshal.
Idan Artikel 18.05.2022
Idan og SDU søger kommuner til projekt om at få flere brugere i idrætsanlæg
Mand på mountainbike.
Idan Artikel 20.04.2022
Ny rapport giver bud på forskellige måder at drifte outdoorfaciliteter på
Pige i svømmehal
Idan Artikel 07.03.2022
Mangel på viden står i vejen for at spare energi i landets svømmeanlæg
Mand spiller golf på Møn
Idan Artikel 04.02.2022
Facilitetsdatabasen får et markant løft og skal være mere brugervenlig
Udendørs motion på trapper
Idan Artikel 26.01.2022
De fleste idrætsfaciliteter har været forandringsparate under coronakrisen
Kvinde i svømmehallen
Idan Artikel 06.01.2022
Idan kortlægger borgernes svømme- og vandkultur i Thisted Kommune
Kvinder laver mavetræning på halgulvet
Idan Artikel 10.12.2021
Undersøgelse viser, der er ønske om styrketræning i foreninger men få faciliteter
En kvinde og to mænd løber i skoven
Idan Artikel 08.11.2021
Naturen er fortsat en populær arena for motionsaktiviteter

Læs mere om temaet

Tom idrætshal
Idan Tema

Faciliteter