Idan

Idan evaluerer Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik

Idrættens Analyseinstitut har indgået aftale med Gentofte Kommune om at evaluere idræts- og bevægelsespolitikken ’Gentofte i bevægelse’.

Undersøgelsen er afsluttet.

Gentofte Kommune har en målsætning om, at alle borgere i kommunen skal være fysisk aktive mindst en time om dagen. Det kræver, at forskellige aktører på idrætsområdet arbejder tæt sammen, og derfor vedtog kommunen i 2017 idræts- og bevægelsespolitikken ’Gentofte i bevægelse’. Politikken skal evalueres hver fjerde år, og denne opgave går Idan nu i gang med.

Politikken indeholder fem fokusområder, hvor evalueringen særligt vil fokusere på to af dem. Det ene fokusområde er ’Foreningsidrætten’, der blandt andet omhandler uddannelse og kvalificering af trænere og ledere samt digitale løsninger, som skal gøre hverdagen lettere for foreninger.

Det andet fokusområde er ’Et mangfoldigt idrætsliv’, der blandt andet går ud på at skabe dialog mellem idrættens aktører og borgere med særlige behov, samt at motivere borgere, der normalt ikke dyrker idræt eller er aktive.

Idan vil desuden se på, om der findes nye tendenser, aktører eller indsatsområder, som kommunen bør overveje at inddrage, når indsatserne for den kommende periode (2021-2025) skal drøftes.

Evalueringen afsluttes med en workshop i foråret 2021. Her vil relevante interessenter i kommunen deltage, og Idan vil i samspil med kommunens forvaltning præsentere resultater og perspektiver fra evalueringen med henblik på en eventuel justering af kommunens idrætspolitik.

Analyse- og forskningschef, ph.d.

Rasmus K. Storm

Sportsevents, eliteidræt, sportsøkonomi

Download rapporten

Ældre motionerer med fodbold. Foto: Gentofte Kommune
Idan Udgivelse maj 2021
Status på idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune