Idan

Idan evaluerer projektet GRÅK PLAY i Aarhus

Foreningen GRÅK vil gennem leg og bevægelse hjælpe sårbare unge med at indgå i aktive fællesskaber og derigennem skabe øget trivsel og selvværd hos de unge. Idan skal evaluere det aarhusianske initiativ.

På havnen i Aarhus har man i årevis kunnet støde på veltrænede crossfittere, der svinger med kettlebells og kaster med medicinbolde. Nu er en ny forening budt indenfor i Aarhus Crossfits lokaler. Kåre Fisker, som er affiliate manager i Aarhus Crossfit, har startet den almennyttige forening GRÅK i samarbejde med bestyrelsen for selvsamme initiativ. GRÅK vil støtte sårbare unge i alderen 13-30 år i at genfinde glæden ved at bevæge sig og indgå i fællesskaber samtidig med, at de styrker troen på sig selv.

Det skal foregå gennem det koncept, som foreningen kalder for GRÅK PLAY, der er støttet af Novo Nordisk Fonden og TrygFonden. De unge deltager på et lukket hold med andre unge og deres kontaktpersoner. På holdet kommer de unge til at arbejde med krop og bevægelse ud fra en legende tilgang, hvor der samtidig er fokus på kreativ problemløsning, samarbejde og opbygning af kompetencer.

Foreningen har nu bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at evaluere GRÅK PLAY og give svar på, i hvilket omfang og med hvilke metoder projektet lykkes med at involvere sårbare unge i aktive fællesskaber og skabe øget trivsel og selvværd.

Evalueringens fokusområder

Foreningen har sat sig nogle konkrete mål om blandt andet at få et sted mellem 16 og 24 unge mellem 13 og 18 år til at deltage på GRÅK PLAY-hold én til to gange om ugen i et forløb på tre måneder, og at 80 pct. af deltagerne på længere sigt kan deltage på større GRÅK PLAY-hold uden håndholdt deltagelse. Det er også et mål, at 80 pct. af deltagerne opnår selvoplevet øget trivsel og selvværd, der er en vigtig forudsætning for, at de unge kan deltage i andre former for trænings-, uddannelses- og/eller jobfællesskaber.

Gennem et monitoreringsværktøj, som Idan udvikler, skal projektlederen fra GRÅK løbende holde øje med, hvor mange deltagere der gennemfører et forløb på tre måneder, og hvor mange unge der fortsætter på et GRÅK PLAY-hold uden håndholdt deltagelse eller i andre træningsfællesskaber. Det skal desuden noteres, hvor mange unge der vælger at stoppe undervejs i de tre måneders forløb.

For at evaluere principperne bag GRÅK PLAY kommer Idan til at observere to sessioner, deltage i en intern workshop om principperne og interviewe instruktører på holdet samt de unges kontaktpersoner, som deltager på holdet.

Derudover får alle unge, der deltager i et GRÅK PLAY-forløb, tilsendt et spørgeskema ved opstart og afslutning af forløbet. Spørgeskemaet kommer til at fokusere på de unges selvvurderede trivsel, bevægelsesglæde, selvværd og tillid til, at de kan mestre forskellige opgaver. De to dataindsamlinger skal afdække, om der er sket forandringer med de unge i den periode, de har deltaget i forløbet.

Evalueringen forventes færdig i 2024.

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner

Se den korte midtvejsevaluering

Pige der træner
Idan Udgivelse marts 2023
GRÅK PLAY midtvejsevaluering

Læs mere om projektet

Ung dreng laver crossfit. Foto: GettyImages/Cavan Images
Idan Artikel 29.03.2022

Funktionel træning og samarbejdsøvelser skal hjælpe sårbare unge til bedre trivsel