Idan

Idrættens Analyseinstitut evaluerer samarbejdet om talentudvikling med Team Danmark i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune har bedt Idrættens Analyseinstitut om at bidrage til en evaluering af det nuværende samarbejde om talentudvikling med Team Danmark. Evalueringen skal give et overblik over styrker og svagheder ved samarbejdet med særligt fokus på, hvordan forskellige aktører oplever det.

Ballerup har siden 2009 samarbejdet med Team Danmark og haft status som en såkaldt elitekommune. Den nuværende samarbejdsaftale med Team Danmark løber frem til udgangen af 2024, og i Ballerup Kommune har man – på foranledning af Team Danmark –igangsat en evaluering af samarbejdet omkring talentudvikling i kommunen.

Idrættens Analyseinstitut skal stå for den kvalitative del af evalueringen, der tager udgangspunkt i en række enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews med Ballerup Kommune samt aktører fra uddannelsesinstitutioner, specialforbund, foreninger og klubber, der i samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Team Danmark er såkaldte ’prioriterede idrætsgrene’.

Ambitionen er at indsamle viden om samarbejdet mellem forskellige aktører og deres erfaring med talentudviklingsarbejdet i kommunen. Det sker særligt med fokus på, hvordan de involverede ser deres egen og andres rolle i samarbejdet, hvordan de ser de nuværende indsatser, samt hvilke styrker og svagheder de oplever ved samarbejdet. Evalueringen vil udmønte sig i en række konklusioner og forslag til justeringer i samarbejdet med afsæt i de oplevede styrker og svagheder.

Evalueringen forventes afsluttet i foråret 2024.

Chefanalytiker, ph.d.

Maja Pilgaard

Idrætsvaner, idrætspolitik, udsatte, kommuner

Analyse- og forskningschef, ph.d.

Rasmus K. Storm

Sportsevents, eliteidræt, sportsøkonomi