Andre Udgivelse, oktober 2000

Den danske subelites vilkår år 2000 – bind II

Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse, der omfatter besvarelser fra 554 eliteidrætsudøvere, og som tegner et billede af de idrætslige og sociale vilkår for danske eliteidrætsudøvere på niveauet lige under de allerbedste.

Åbn rapport
Udgiver: Roskilde Universitetscenter
Rekvirent: Team Danmark
Antal sider: 183