Idan Udgivelse, oktober 2023

Evaluering af samarbejde om talentudvikling i Hillerød Kommune

Notatet præsenterer kort Idrættens Analyseinstituts evaluering af samarbejdet og samarbejdsstrukturerne på tværs af involverede aktører i talentudviklingsarbejdet i Hillerød Kommune.

Nøgleord: Eliteidræt
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Hillerød Kommune
Antal sider: 30
ISBN: 978-87-94468-03-9 (PDF)