Idan Udgivelse, juli 2017

Events som motor. Hvordan kan sportsevents bruges som løftestang til at få flere til at dyrke idræt?

Dansk Surf og Rafting Forbund har bedt Idrættens Analyseinstitut om at foretage et interventionsstudie i forbindelse med verdensmesterskabet ’2017 ISA World Stand Up Paddle & Paddleboarding Championship’ i København og Thy.Det er arrangørernes målsætning at bruge VM-begivenheden som afsæt til at udvikle idrætten og interventionsstudiet skal dels komme med input til, hvordan det konkret kan ske, dels evaluere resultaterne af processen.Dette delnotat udgør afrapporteringen af projektets fase 1 og 2, der fungerer som inspiration til, hvordan arrangørerne bedst muligt kan tilrettelægge afviklingen af eventen således, at målet om at bruge verdensmesterskabet som løftestang til at øge udbredelsen af stand up paddle og paddleboarding kan indfries bedst muligt.

Nøgleord: Events
Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: Dansk Surf og Rafting Forbund
Antal sider: 45
ISBN: 978-87-93375-84-0 (elektronisk)