Idan Vifo Udgivelse, marts 2021

Foreningsliv i Aarhus Kommune

Rapporten undersøger fællesskaber, frivillighed og tilfredshed blandt medlemmer og foreninger på idræts- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinsitut & Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Aarhus Kommune
Antal sider: 128
ISBN: 978-87-93784-32-1(tryk), 978-87-93784-31-4 (pdf)

Download pixi-udgave

Yoga numser. Foto: Aarhus Kommune
Idan Vifo Udgivelse marts 2021

Foreningsliv i Aarhus Kommune. En kort gennemgang af undersøgelsen af tilfredshed, fællesskab og frivillighed i foreningerne i Aarhus Kommune

Læs nyhed om undersøgelsen

Basketballspillere på havnen
Vifo Idan Artikel 01.09.2021
Ny viden fra foreninger i Aarhus Kommune om betydningen af fællesskaber