Andre Udgivelse, maj 2021

Frivillighedsundersøgelsen 2020

Denne undersøgelse er en repræsentativ befolkningsundersøgelse af danskernes deltagelse i frivilligt arbejde i 2020, herunder frivilligt arbejde blandt borgere, der modtager førtidspension og kontanthjælp. Hovedformålet med undersøgelsen er at belyse udviklingen i den danske befolknings frivillige arbejde i perioden 2004 til 2020 og at have et særligt fokus på kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Åbn rapport
Udgiver: VIVE
Rekvirent: Social- og Ældreministeriet
Antal sider: 90
ISBN: 978-87-7119-925-3

Læs nyhed om undersøgelsen

Frivillige deler vand ud
Idan Artikel 03.06.2021
Idrætslivet beskæftiger 30 pct. af de frivillige i Danmark