Idan Udgivelse, juni 2022

Idræt for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark

Målet med rapporten er at frembringe et grundigt og ambitiøst vidensgrundlag for styrkelse af vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark i forhold til parasport og deltagelse i aktive fællesskaber i hverdagslivet.

Formålet med rapporten er at samle op på eksisterende viden om barrierer og potentialer, herunder at afgrænse målgruppen og italesætte forskellige typer af funktionsnedsættelser i relation til deltagelse i idræt og motion i hverdagslivet.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinsitut
Rekvirent: Parasport Danmark
Antal sider: 168
ISBN: 978-87-93784-77-2

Læs nyheder om undersøgelsen

Handicappede spiller tennis.
Idan Vifo Artikel 23.06.2022
Syv veje til mere idræt for mennesker med funktionsnedsættelser
Personer med funktionsnedsættelse spiller håndbold.
Idan Vifo Artikel 22.06.2022
Deltagelsen i fysisk aktivitet i fritiden falder med graden af funktionshæmning