Idan Udgivelse, juni 2019

Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne

Rapporten ser nærmere på idræt for socialt udsatte med fokus på udøverne. Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvilke målgrupper specifikke tilbud om idræt for socialt udsatte appellerer til, samt at få indsigt i, hvad disse tilbud betyder for de aktive udøvere.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Rekvirent: TrygFonden
Antal sider: 77
ISBN: 978-87-93784-10-9, 978-87-93784-11-6 (pdf)

Download udgivelserne

Foto: Landsforeningen af VæreSteder/Büro Jantzen
Idan Udgivelse marts 2018
Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden
Foto: Dansk Arbejder Idrætsforbund/Mikkel Bock Bonnesen
Idan Udgivelse marts 2018
Idræt for socialt udsatte. Et blik på aktørerne

Læs nyhed om undersøgelsen

Socialt udsatte spiller fodbold
Idan Artikel 27.06.2019
Idrætstilbud til sårbare målgrupper kan overvinde sociale barrierer
Socialt udsatte spiller fodbold
Idan Artikel 27.06.2019
Idrætstilbud kan højne socialt udsattes livskvalitet i hverdagen