Andre Udgivelse,

Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00'erne

Rapporten undersøger med afsæt i undersøgelser af foreninger og frivillighed på Fyn, Ærø og Langeland fra 2004 og 2010 udviklingen af foreningslivet gennem 00'erne, hvor strukturreformen/kommunalreformen gav større samfundsmæssige ændringer.

Åbn rapport
Udgiver: Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Antal sider: 100
ISBN: 978-87-92646-91-0