Analytiker

Mette Eske

Bidrager til instituttets analyser og undersøgelser.

mette.eske@idan.dk

+45 3027 9862

Mette er ansat som analytiker ved Idrættens Analyseinstitut, hvor hun primært arbejder med analyser og forskning på idrætsområdet. Hun har særligt fokus på børn, unge og voksnes idræts- og fritidsvaner, bl.a. som projektleder for undersøgelser om danskernes motions- og sportsvaner under coronakrisen. Kendskabet til befolkningens fritidsvaner rækker desuden udover det danske perspektiv, da hun også har lavet analyser om fritidsvanerne i Grønland og på Færøerne.

Mette er uddannet Cand.oecon. fra Aarhus Universitet, hvorfra hun især bruger sine kvantitative metoder. Hun har været tilknyttet Idrættens Analyseinstitut siden 2019.

Download foto af Mette Eske

Fotograf: Thomas Søndergaard

Team Danmark atletundersøgelse 2023

Mette Eske, Rasmus Klarskov Storm

Team Danmark trivselsundersøgelse 2023

Mette Eske, Rasmus Klarskov Storm

En afsluttende opfølgning på danskernes motions- og sportsvaner efter coronakrisen. Notat 8: Små forskydninger i idrætsbilledet

Mette Eske

Let's Go: Evaluering af Let's Go projektet i Fredericia Kommune

Mette Eske, Peter Forsberg

Danskernes fritidsvaner 2020

Mette Eske, Steffen Rask, Malene Thøgersen

Danskernes motions- og sportsvaner 2020

Steffen Rask, Mette Eske, Frederik Petersen, Kristoffer Hansen

Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer

Malene Thøgersen, Mette Eske, Aline van Bedaf Sterner

Team Danmark brugerundersøgelse 2021

Rasmus Klarskov Storm, Mette Eske, Andreas Nygaard

Team Danmark trivselsundersøgelse 2021

Mette Eske, Rasmus Klarskov Storm, Andreas Nygaard

Danskernes motions- og sportsvaner efter genåbningen

Mette Eske

Ældres motions- og sportsvaner 2020

Mette Eske

Danskernes motions- og sportsvaner under endnu en gradvis genåbning. Notat 5: Fortsat lang vej til normalt aktivitetsniveau

Mette Eske

Danskernes aktivitetsvalg og organisering i 2020. Notat 2 i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'

Steffen Rask, Mette Eske, Frederik Petersen, Kristoffer Hansen

Let’s Go! baselinemåling

Christian Gjersing Nielsen, Mette Eske

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag

Malene Thøgersen, Mette Eske

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Mette Eske

Danskernes motions- og sportsvaner under endnu en nedlukning. Notat 4: Idrætsdeltagelsen er faldet mindre end under nedlukningen i foråret 2020

Steffen Rask, Mette Eske

Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020. Notat 1 i 'Danskernes motions- og sportsvaner 2020'

Steffen Rask, Mette Eske

Danskernes motions- og sportsvaner efter genåbningen. Notat 3: Nye aktive trækker idrætsdeltagelsen op

Steffen Rask, Helene Kirkegaard, Mette Eske

Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 2

Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Mette Eske, Karl-Johan S. Nielsen

Danskernes motions- og sportsvaner under genåbningen. Notat 2: Idrætsdeltagelsen er stadig påvirket af coronakrisen

Steffen Rask, Helene Kirkegaard, Mette Eske

Evaluering af Team Danmarks tilbud og ordninger på ungdomsuddannelsesområdet. Delrapport 1: Erhvervsuddannelsesområdet.

Rasmus Klarskov Storm, Steffen Rask, Mette Eske, Karl-Johan S. Nielsen

Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.1: Idrætsdeltagelse og brug af digitale træningsmuligheder

Steffen Rask, Helene Kirkegaard, Mette Eske

Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.2: Nye motions- og sportsvaner under nedlukningen

Steffen Rask, Helene Kirkegaard, Mette Eske

Danskernes motions- og sportsvaner under coronanedlukningen. Notat 1.3: Idrætsdeltagelsen efter coronanedlukningen – danskernes forventninger til fremtiden

Steffen Rask, Helene Kirkegaard, Mette Eske

Grønlandsk idræt i bevægelse: Analyse af de grønlandske idrætsvaner 2019

Rasmus Klarskov Storm, Peter Forsberg, Mette Eske

Kalaallit timersorneranni ingerlaarneq: Kalaallit timersornermi ileqquannik misissueqqissaarneq 2019

Rasmus Klarskov Storm, Peter Forsberg, Mette Eske

Idrætten i Tårnby Kommune

Peter Forsberg, Steffen Rask, Christian Gjersing Nielsen, Mette Eske, Karl-Johan S. Nielsen