Idan Udgivelse, december 2014

Smitter eliten af på bredden? En opdateret analyse med danske data

Notat, der på baggrund af tilgængelige danske data belyser eliteidrættens betydning for deltagelse i breddeidræt, herunder hvorvidt aktive lader sig inspirere til aktivitet af eliteidræt samt betydningen af udvalgte elitepræstationer og events for udviklingen i klubbers medlemstal.

Åbn rapport
Udgiver: Idrættens Analyseinstitut
Antal sider: 49
ISBN: 978-87-92120-88-5

Læs mere om eliteidræt på vores temaside

Mathias Gidsel spiller håndbold
Idan Tema

Dansk eliteidræt