Idan Forum netværksmøde om særlige målgrupper og personer med handicap

Tirsdag den 1. marts løb årets første netværksmøde i Idan Forum af stablen. Det foregik på Musholm ved Korsør, hvor Idan Forum satte idræt og aktive fællesskaber for særlige målgrupper og personer med handicap under lup.

Det er velkendt, at særlige målgrupper og personer med handicap i mindre grad end resten af befolkningen deltager i idræt og aktive fællesskaber. Bl.a. derfor er der de senere år kommet en stigende interesse blandt mange kommuner, idrætsforeninger og andre aktører for at inkludere dem. Det er en af årsagerne til, at Idan Forum inviterede til et netværksmøde om idræt og aktive fællesskaber for særlige målgrupper og personer med handicap den 1. marts på Musholm ved Korsø.

Netværksmødet indeholdt oplæg fra forskellige aktører, der arbejder med at nedbryde barrierer for særlige målgrupper og personer med handicap, og deltagerne fik et indblik i, hvordan fysiske rammer kan være med til at skabe tilgængelighed. I løbet af dagen blev deltagerne også klogere på tal og fakta på området, da programmet satte skarpt fokus på dataanvendelse.

I forlængelse af arrangementet inviterede Idan Forum til en evaluerings- og værdiskabelsesproces, hvor der blev sat fokus på, hvordan Idan Forum fremadrettet skaber bedst værdi for medlemmerne. Det samlede program for dagen fremgår herunder.

Program

9.15-9.45: Ankomst og registrering  

9.45-10.45: Kort introduktion til Idan Forum og præsentationsrunde  

10.45-12.30: Tilgængelighed og barrierer for et aktivt fritidsliv med idræt, sport og motion 

Med baggrund i aktuel viden optegnes de centrale tendenser om barrierer og tilgængelighed i sårbare målgruppers deltagelse i idræt, sport og motion. Hvad siger data, og hvordan kan det understøtte flere aktive i målgruppen?

Maja Pilgaard, chefanalytiker og udviklingsansvarlig, Idrættens Analyseinstitut

Inspirationscase 1: Move United er et bud på at løse et uopfyldt behov. Kristian Schou Hedegaard mistede synet som voksen og savnede mulighed for at kunne fortsætte sin løbepassion. Hør om hans digitale løsning, som matcher blinde og svagsynede med seende motionister, og om potentialerne for app’en nu og i fremtiden. 

Kristian Schou Hedegaard, stifter af Move United
 
Inspirationscase 2: Mens Move United løser et uopfyldt behov, har Trine Ravn med Specialsport.dk forsøgt at samle, synliggøre og matche de mange eksisterende tilbud og muligheder for børn og unge med særlige behov. I dag er platformen landsdækkende og aktiverer en lang række frivillige, som lokalt hjælper børn med fysiske og kognitive vanskeligheder ind i lokale, aktive fællesskaber.  

Trine Ravn, stifter af Specialsport.dk  

Kort pause 

Vejle Kommune – Parasportens hovedstad: Vejle Kommune bryster sig af at være parasportens hovedstad og har særligt fokus på inklusion af personer med handicap i idrætslivet. Vi hører, hvad der gør Vejle Kommune til parasportens hovedstad, og hvordan man understøtter området via puljer og udvalg.

Peder Wittendorff Tind, projektleder, Vejle Kommune

Parasport Danmark: Fra blue ocean til delt dagsorden. Hvordan agerer man som specialforbund, når ens kernemålgruppe også bliver en central dagsorden for mange andre aktører? Parasport Danmark opruster på datadreven tilgang i det strategiske arbejde, og hvad er i forlængelse heraf deres centrale fokus i de kommende år?

Søren Jul Kristensen, breddechef, Parasport Danmark 

12.30-13-15: Frokost

13.15-15.30: Universelt design og rammer for handicappede og målgrupper med særlige behov.

Vi introduceres til tankerne bag universelt design med fokus på: Hvad er universelt design, hvorfor, hvordan? Hvordan kan man arbejde med universelt design i eksisterende faciliteter med begrænsede midler? Og hvordan arbejder man processuelt med universelt design og inddragelse af folk med særlige behov?

Karin Bendixen, indehaver af Bexcom

Oplæg og rundvisning på Musholm. Vi bliver vist rundt på Musholm, hvor vi bliver præsenteret for og sætter universelt design til debat. Efterfølgende er det muligt at prøve kræfter med klatrevæg og svævebane i multihallen – alt under kyndig instruktion af Musholm. 

Workshop i mindre grupper: Hvilken rolle spiller universelt design, tilgængelighed og barrierer for særlige målgrupper i dit arbejde – og hvilke tanker sætter dagens indhold og perspektiver i gang?  Workshoppen styres af Idan   

15.30: Fælles afslutning – og på gensyn    

15.45-16.30 (Valgfri): Idan Forum 2022  

Idan Forum inviterer til en evaluerings- og værdiskabelsesproces, hvor der sættes fokus på, hvordan Idan Forum fremadrettet skaber bedst værdi for medlemmerne. Nye som gamle medlemmer er velkomne til at give deres besyv med.  Proces faciliteres af Idan  

Er du endnu ikke medlem af Idan Forum, men er du interesseret i et medlemskab, så kontakt Peter Forsberg, der er projektleder på Idan Forum.

Mail: peter.forsberg@idan.dk 
Mobil: +45 4088 5279

Læs mere om Idan Forums netværksmøder i 2022

kampråb
Idan Forum netværksmøde: Fokus på frivillighed (8. november 2022)
Børn der danser
Idan Forum netværksmøde: Kampen om kommunernes gunst (25. august 2022)

Læs mere om Idan Forum