Idan Forum netværksmøde: Kampen om kommunernes gunst

Den 25. august inviterede Idan Forum til netværksmøde om ’Kampen om kommunernes gunst’.

På netværksmødet blev der søgt svar på, hvorfor der de seneste år har været stigende interesse for at indgå alliancer og partnerskaber med de danske kommuner. Er det udtryk for kommunernes stigende styrke som lokal aktør og i forlængelse heraf et ønske om at skabe endnu stærkere idrætstilbud lokalt? Eller er det udtryk for en partnerskabstendens, som mere tjener til at legitimere organisationer, institutioner og virksomheder?

Det blev gjort med afsæt i en række konkrete kommunale partnerskaber, og sammen med forummedlemmerne blev deres relevans, værdi og effekt drøftet. Se det fulde program nedenfor.

Arrangementet foregik hos Lokale og Anlægsfonden, Holmens Boulevard 13, 5800 Nyborg den 25. august fra kl. 10-15.

Dagens program

09.30: Kaffe og ankomst


10.00: Intro til dagen og intro til Lokale og Anlægsfonden

  • Troels Rasmussen, Idrættens Analyseinstitut
  • Jon Gerner, Lokale og Anlægsfonden


10.15: Kommunerne som aktør og samarbejdspartner set ud fra et datadrevet perspektiv – styrker, udfordringer og muligheder

  • Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut


11.00: Kommunernes betydning i idrætslandskabet. Hvorfor er kommunerne så væsentlige som samarbejdspartnere? 3 x 10 minutters oplæg fra:

  • Karina Hjort Feddersen, Bevæg dig for livet
  • Morten Grubbe, Center for Holdspil & Sundhed
  • Poul Duus Gilling, DBU

Med afsæt i oplæg diskuterer vi perspektiver på partnerskaberne. Herunder hvordan forum-medlemmerne kan ”se sig selv” i partnerskaberne.


12.15: Frokost


13.00: Partnerskabers værdi og effekt for kommunerne. Hvorfor indgår kommunerne partnerskaber, og hvilken værdi og effekt har partnerskaberne? 2 x 10 minutters oplæg fra:

  • Theis Bavnhøj Hansen, Faaborg-Midtfyns Kommune
  • Kurt Hansen Smidt, Kolding Kommune

Med afsæt i oplæg diskuterer vi forum-medlemmernes oplevelse af partnerskabernes værdi.


14.00: Fremtidens kamp om kommunerne. Hvordan vil kampen om kommunernes gunst udvikle sig i fremtiden? Hvilke udviklinger vil vi se i kommunernes tilgang til idrætsområdet i de kommende år? 10 minutters indledning ved:

  • Jakob Ludvigsen, KL

Med afsæt i Jakobs indledning drøfter vi udviklingen i kommunernes betydning for idræt og idrætsdeltagelse i de kommende år.


14.55: Afrunding af dagens tema


15.00: Mulighed for rundvisning i Lokale og Anlægsfondens lokaler ved Oliver Vanges

Er du endnu ikke medlem af Idan Forum, men er du interesseret i et medlemskab, så kontakt Peter Forsberg, der er projektleder på Idan Forum.

Mail: peter.forsberg@idan.dk 
Mobil: +45 4088 5279

Læs mere om Idan Forums netværksmøder i 2022

kampråb
Idan Forum netværksmøde: Fokus på frivillighed (8. november 2022)
Børn til gymnastik
Idan Forum netværksmøde: Idræt for de mindste og deres forældre (5. maj 2022)
Barn laver gymnastik
Idan Forum netværksmøde: Idræt og aktive fællesskaber for særlige målgrupper (1. marts 2022)

Læs mere om Idan Forum